C- ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN TÜRLERİ

    1- Genel Olarak
    Tarihsel süreç içerisinde mafioso, faaliyet gösterdiği alanlara göre iki temel türe ayrılmaktadır. Bu iki tür mafiayı ÇULCU şöyle açıklamaktadır; Tarım Mafiası ve Vecchio Mafia, merkezi bürokratik hukuk devletine direnen, yerel bir güç görünümünde belirginleşmiş ve özelliklede 1860 ihtilali ve 1950 sonrasında, bürokratik devletin güçlenmesiyle yasadışı bir duruma düşmüştü. 1950-60 yılları arasında gelişmeler Tarım Mafiasından Kent Mafiasına geçişi sağlamış ve 1960-70 dönemi Kent Mafiasının yerleştiği bir dönem olmuştu. (102)

    Biz tarım mafiası ve vecchio mafia kavramları ile aynı anlama gelen geleneksel mafia ve girişimci mafia kavramlarını kullanacağız.

    Geleneksel mafianın uğraşı alanı, ortaya çıkış dönemine uygun olarak, arazi ve mülkiyet kavramlarıdır. Yerel halka ait arazilerin el değiştirmesinden, bunlar üzerindeki mülkiyet hakkının korunmasına kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Ancak temel unsur topraktır.

    Toprak mülkiyetine dayalı ekonomik ve sosyal yaşam yerini endüstri devrimi ve kapitalizmin etkisiyle girişimcilerin faaliyetlerine bırakınca, mafia da bu gelişmeye ayak uydurmuş ve geleneksel mafia yerini girişimci mafiaya bırakmıştır. Arlacchi, girişimci mafia kavramını şöyle açıklamaktadır;

    "Girişimci-Mafiosi, bilinen bireysel özelliklerinden pek çoğunun yeniden işe koşulduğu, şaşırtıcı bir kültürel evrimin ürünüdür. Tehlikeli işlerden zevk alma, vicdansızlık, eylemlerinin dolaysız sonuçlarına kayıtsız kalabilme gibi eski, hatır sahibi insana özgü bütün nitelikler, duruma özgü ufak tefek değişikliklerle girişimci mafioside de gözlenmektedir.

    Mafianın gücünün sanayide kullanılması, geleneksel topluma özgü değerlerin sürekli bir uyumlanma sürecine maruz kaldığı yeni bir olaydır... Mafiosinin işadamlarına dönüşmesi, ilk bakışta göründüğünden çok daha sorunludur.

    Girişimci mafiosi'nin varolduğu bir pazardaki ilk rekabet avantajı, bir koruma şemsiyesinin açılmasından ibarettir..." (103)

    Günümüzde, İstanbul'da üslenmiş birçok capo mafiosinin, "biz artık o işleri bıraktık, iş adamıyız" şeklinde söylemde bulunmaları, hatta yaptırdıkları özel haberlerde ve verdikleri gazete ilanlarında kendilerinden, "ünlü işadamı", "genç işadamı" gibi sıfatlarla bahsedilmesini sağlamalarının ardında, yukarıdaki tespitlerin yattığını söylemek yanlış olmaz, İtalyan ve ABD mafia'sının 1970'li yıllarda dönüştüğü "girişimci mafia" türü, ülkemizde 199O'lı yılların ikinci yarısından itibaren görülmektedir.

    Girişimci mafioso; iş dünyasına hızlı bir giriş yapan mafiosi'nin, işadamı sıfatıyla ortaya çıkması ve sahip olduğu; şirketleri gerek örgütlenme, gerekse dışarıyla ilişkiler açısından mafia yöntemleriyle yönetmesidir.

    Geleneksel mafiosonun onuruna düşkün, gösterişi sevmeyen, özel yaşamının gizliliğine azami derecede riayet eden yapısının aksine, girişimci mafiosonun şu özellikleri kayda değerdir;
 • Girişimci Mafioso, büyük bölümünü güç ve servetin gösterişli simgelerinin (lüks oteller, lüks lokantalar, her türden lüks araba) oluşturduğu özgün ve özel bir hayat tarzına sahiptir.
 • Girişimci mafioso, kendisini zalim bir velinimet olarak gösterdiği düzenli röportajlar yapan, geveze biridir. (104)
    Yukarıdaki iki tesit bugün Türkiye'de görülen mafiosi tiplerine tıpa tıp uymaktadır.

    Mafia türleri ile ilgili olarak çeşitli yazarlar değişik görüşler ortaya atmışlardır. Önce kısaca bunları inceleyelim;

    SÖZÜER, Organize Suç Örgütlerini işledikleri suçlara göre tasnif etmiştir. Buna göre organize suç örgütleri;
 • İllegal uyuşturucu ticareti,
 • İllegal silah ticareti,
 • Kıymetli evrak sahtekarlığı(y),
 • Altın kaçakçılığı (y),
 • Tarihi eser kaçakçılığı (y),
 • Sermaye yatırım dolandırıcılığı (y),
 • Karapara aklama(y),
 • Sübvansiyon, ihale ve kredi yolsuzlukları(y),
 • Ödeme araçlarının kötüye kullanımı ve sahtekarlığı (y),
 • Sahte para imali(y),
 • Sigorta şirketleri aleyhinde dolandırıcılık(y),
 • Yüksek değerdeki motorlu taşıtlar ile tır, konteyner ve gemi yüklerinin kaçırılması(y),
 • Çöplerin illegal imhası ve başka ülkelere gönderil-mesi(y),
 • İllegal organ ticareti(y),
 • İllegal teknoloji transferi(y),
 • Elde edilen eşyanın merkezi bir sistemde değerlendirildiği hırsızlık türleri(y),
 • Yabancı ülkelere illegal işçi gönderilmesi(y),
 • Tehdit yoluyla koruma parası alınması,
 • Terörizm,
 • İllegal şans oyunları alanlarında
  suçlar işlemektedirler. (105)
    Bizce, sayılan bu suçların çoğunluğu (yanlarında işaretlenmiştir) yolsuzluk örgütleri tarafından işlenen suçlardır. Mafia'nın araç suçları burada yer almamaktadır. Bunlar cinayet, gasp, adam kaldırma v.s. suçlarıdır.

    BOVERNKERK-YEŞİLGÖZ, mafia türlerini örgütlü suçların klasik pazarları adı altında incelemişlerdir.

    Bunlar şöyle sıralanabilir;
 • Çek-senet mafiası,
 • İhale mafiası,
 • Protection rackets (zoraki koruma),
 • Kaçak işçi ticareti,
 • İnsan ticareti,
 • Antik eşya kaçakçılığı,
 • Uranyum kaçakçılığı,
 • Uyuşturucu madde kaçakçılığı,
 • Gecekondu mafiası,
 • Cezaevi mafiası. (106)
    Bu genel açıklamalardan sonra, ülkemizdeki mafia türlerine göz atmak gerekir. Uygulama ağırlıklı değineceğimiz mafia türlerini, faaliyet alanlarına göre belirlemeye çalışacağız.Dipnotlar
(102) ÇULCU, Murat, Dünyamızı Saran Mafia, Cilt III. s.728
103 ARLACCHİ,Pino. age. s.107-109
104 ARLACCHİ, age. s.107-109
105 SÖZÜER, Adem, Organize Suçluluk Kavramı ve Batı Ülkelerinde Bu Suçlulukla Mücadele İle ilgili Gelişmeler. MÜHF Hukuk Araştırmaları,İst.l995,c.9 Sayı:l-3. S.261-262
106 BOVERNKERK, YEŞİLGÖZ, age, s.46-56

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>