3- Devlet Destekli Mafia
    Türkiye'de susurluk olayı ve bunun ardından başlatılan susurluk süreci olarak adlandırabileceğimiz süreç, sanki Amerikanın yeniden keşfi gibi topluma tanıtıldı ve olağanüstü tepki gördü. Temelde devlet-mafios örgütlenme ilişkilerinin küçük bir ayağının, bir kaza ile su üstüne çıkması olan bu olay, bizce mafia tanımının içinde yer alan, mafioso-kamu görevlisi-politikacı ilişkisinden başka bir şey değildir.

    Devlet-Mafia ilişkilerine iki açıdan bakmak gerekir. Birincisi; bizzat devlet tarafından organize edilen, yapılandırılan mafia örgütleridir. İkincisi; devlet üst yönetiminin doğrudan bilgisi dışında, alt kademe devlet görevlilerince faaliyetlerine göz yumulan ve yararlanılan mafia örgütlenmeleridir.

    Birinci örgütlenme tipi, hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerin istihbarat servislerince yaptırılmakta ve kullanılmaktadır. Organize suç örgütlerinin dünya genelinde hükmettikleri paranın bir yıllık miktarı, dünyada kurulu ülkelerin yarısından fazlasının bütçesinden yüksektir. Bu durumda mafiadan çok daha iyi örgütlenmiş, gelişmiş yada gelişmekte olan ülkelerin devletleri ve gizli servislerinin, bu para üzerinde hak iddia etmemelerini düşünmek bile mümkün değildir. Özellikle demokratik ülkelerde, devlet bütçelerinin sıkı halk denetimlerine tabi olması, bu devletlerin kendi ülkelerinde veya başka ülkelerde yapacakları illegal operasyonları için kaynak ihtiyacını doğurmakta, bunu da mafia veya mafios faaliyetlerden karşılamaktadırlar.Bu sebepleri çoğaltmak mümkündür.

    Bugünkü devlet organizasyonlarının gücü göz önüne alındığında, en küçüğünden en büyüğüne devletlerin doğrudan yada dolaylı desteği olmadan mafianın var olması mümkün değildir.

    ÇULCU'nun kitabından aşağıya aldığımız bir kesit aslında bu konuyu gayet iyi örneklemektedir;

    1943 yılında Mussolini önderliğindeki faşist İtalya'ya karşı, ABD liderliğindeki müttefikler çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı. Bu çıkarma birçok askeri avantajı nedeniyle Sicilya'dan başlatılacaktı. Ama bunu tahmin eden Mussolini, Sicilya'da 200.000 İtalyan askeriyle bekliyordu. Tahmin edemediği ise ABD bağlantılı Sicilya mafiasının gücüydü. 1923 yılından itibaren ağır baskı altına alman Sicilya mafiası, eski gücüne kavuşmak için beklerken, ABD'de La Cosa Nostra'nın şefi Lucky Luciano cezaevinde yatmaktaydı. İşte bu iki olgu ABD'nin Sicilya çıkartmasının başarıya ulaşmasının da anahtarıydı.

    1942 yılında ABD Deniz Kuvvetlerine Newyork rıhtımlarında sabotaj yapılacağı istihbaratı alan ABD gizli servisi, buralarda çalışan işçilerin büyük kısmının La Cosa Nostra üyesi olduğundan hareketle, cezaevindeki Capo, Lucky Luciano'yu ziyaret edip yardım istiyordu. Bu yardım gecikmiyor ve İkinci Dünya savaşı boyunca buralarda yapılacak tüm sabotajlar, Cosa Nostra tarafından önceden öğrenilip Deniz Kuvvetlerine bildiriliyordu. Tek bir sabotaj bile olmadı. Sıra Sicilya çıkartmasındaydı ve adres yine cezaevindeki Capo, Lucky Luciano idi. Sicilya mafiasının Caposu Don, Calogero Vizzini ile ABD güçlerini temasa geçiren de Luciano'ydu.

    6 Temmuz 1943 günü bir ABD avcı uçağı üzerinde "L" harfi yazılı bir paketi Vizzini'nin evine yakın bir yere attı. Pakette çıkarma planlarıyla ilgili emirler vardı.

    10 Temmuz 1953 te bir tank Vizzini'nin evine yaklaştı, tankın üstünde "L" harfi yazılı bir kumaş vardı. Vizzini'nin evinin önünde de üzerinde "L" harfi bulunan bir bayrak sallanıyordu. Vizzini, tanka binerek evinden ayrıldı. Tank doğal olarak ABD güçlerine aitti. Amerikan Birlikleri Villaba'ya kadar rahatlıkla gelmişlerdi. Ama buradan öteye İtalyan birlikleri son derece düzenli biçimde mevzilenmişti. Kanlı çatışmalar kaçınılmaz gibiydi.

    Nevar ki 21 Temmuz 1943 sabahı yapılan yoklamada İtalyan birliklerindeki toplam eratın üçte ikisinin silah ve techizatlarıyla birlikte firar ettiği anlaşıldı. Şahitler, bu toplu firarların nedenini mafiosalara mal ettiler. Onların ifadelerini göre; bir gece önce bazı gölgeler, askerlerin çadırlarını tek tek ziyaret etmiş, subay ve erleri savaşmanın faydasızlığına inandırmış, bunlara sivil giysiler dağıtmış ve para vermişlerdi. Ayrıca, firarilere saklanacak yerler de gösterilmişti.

    Savaşı kazanan ABD'liler, Vizzini'yi Villaba Kaymakamlığına atadılar. Bu tayinin bildirilmesi için düzenlenen törende halk şöyle bağırıyordu;
    Yaşasın Mafia... Yaşasın Suçlananlar... Yaşasın Don Calo (98)

    Yorumsuz olarak özet ve alıntı yaptığımız bu olay, devlet-mafia ilişkilerinin en güzel örneklerinden biridir. Burada, devlet mafiayı savaş kazanmak için, mafianın ülkesinde, kendi yararına kullanmıştır. O halde mafiada milliyet aramak boşunadır. Bu Türk Mafiası için de geçerli ciddi bir kuraldır. Türkiye'den bir örnekle konuyu sonlandıralım;

    Polis Teşkilatı içerisinde bir suç örgütlenmesi oluşturulmuş ve bu örgütlenmeye sanki PKK ve Dev-Sol gruplarına karşı mücadele yürütülecekmiş gibi bir imaj verilmiştir. Bu grup büyük çoğunlukla eski ülkücülerden oluşmaktadır, ve tehdit, soygun,haraç toplama, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet gibi suçlar işlemektedir. (99)

    İkinci MİT raporunda alınan bu bölüm, yoruma gerek kalmadan konuyu açıklamaktadır. Bovernkerk ve Yeşilgöz'ün şu tespitleri de bugünkü polis teşkilatı açısından önemlidir.

    "1971 de askerler emniyet güçlerinin başına kendileri geçtiler ve örneğin İstanbul da General Faik TÜRÜN babaların güçlerini kırmak için MİT'in yardımını istedi... gibi tanınmış aileler, silah kaçakçılığından tutuklandılar... bu kaçakçıların sorgulanması sırasında gizli servis elemanları, yüksek düzeyde bir polis görevlisinin Bulgaristan'dan Türkiye'ye silah kaçıran kaçakçılarla ilişki içinde olduğunu tespit ettiler. Bu kişi, eski Siyasi Şube Müdürü Şükrü BALCI'dan başkası değildi... Ancak, daha da hayret verici olan, bu olayın Şükrü BALCI'nın İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığına terfi ettirilmesini engellememesiydi. Aynı Şükrü BALCI, daha sonraları da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi". (100)

    Bugün de geçerli bir partito kuralı vardır; Mafia istediği emniyet müdürüyle oynar.

    Devlet görevlilerinin, üst yönetimin doğrudan bilgisi haricinde mafios örgütlere destek olması, halkı yakından ilgilendiren mafia nefesini ensesinde hissetmek meselesidir. Otoparktan tutun, korsan CD satımı, ekmek fiyatlarının belirlenmesi, pazar tahtalarının açılmasına kadar her işe burnunu sokmuş olan mafianın, devletten destek almadan yaşaması olanaksızdır. Özellikle güvenlik güçlerinin yerel örgütlenmeleri, mafios gruplarla birlikte hareket etmektedir. Hal böyle olunca, en başta İstanbul da çifte hukuk anlayışı hakim olmaktadır. Biri devletin hukuku, diğeri mafianın.

    Sizce halk hangisine uyar dersiniz? Kendisini koruyamayacağını düşündüğü devlete mi, yoksa her an öldürebilecek mafiaya mı?

    Bu kısma son vermeden önce bir başka tespite daha yer vermek istiyoruz; meslektaşların mafialaşması. Bizce Türkiye açısından son derece önemli bir husus kol kırılır yen içinde kalır, sözüne sonuna kadar sadık kamu yönetimi anlayışıdır. Bu anlayış, meslektaş mafiasının oluşmasının bizce en önemli nedenidir. ÇULCU'ya göre; "Henüz çağdaş hukuk devleti niteliğine kavuşamamış toplumlarda, ilkel savunma güdüsünün bir sonucu olarak ilkel dayanışma özelliği de varlığını sürdürmeye devam eder. Bu ilkel dayanışma güdüsü ise Mafios Davranış Biçiminin bir sonucu olarak Mafios Örgütlenme anlayışını ortaya çıkarır. Doktorlar doktorları, polisler polisleri, bekçiler bekçileri, profesörler profesörleri, kısacası, aynı mesleğin mensupları birbirlerini her koşul ve konumda kollayıp korurlar." (101)

    İşte bu yapı mafianın ekmeğine yağ sürmektedir. Meslek dayanışmasının mafios örgütlenmeye dönüşmesi, adliye, askeriye, emniyet ve mülkiye gibi hiyerarşik ve gizlilik olgusu ağır basan mesleklerde daha fazla oluşu, meslektaş mafiasının, gerçek mafiaya bilerek yada bilmeyerek hizmet etmesini sağlar. Meslektaş mafiası Türkiye de bugün o kadar ileriye gitmiştir ki bu yapının içinde yer almayanlar mesleklerinden olmaktadırlar.Dipnotlar
98 ÇULCU, Murat. Dünyamızı saran mafya Cilt II, sayfa.530-538
99 BOVERNKERK,YEŞİLGÖZ,age. s.326
100 BOVERNKEK,YEŞİLGÖZ.age. s.242
101 ÇULCU, Mafia Üzerine Notlar s.43-44

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>