f- İrticai Tandanslı Mafia
    Türk Mafiasında son yıllarda rastlanan bir başka örgütlenme modeli de siyasi kalkışlı, siyasi amaçlı, ancak, mafios örgütlenme modelini kullanan gruplardır. Biz bunlara irticai tandanslı organize suç örgütleri diyoruz. Özellikle belediyeler etrafında örgütlenen bu mafios grupları bir araya getiren kökten dinci görüştür. Ancak, seçimlerle legal yönden yerel yönetimleri ele geçiren bu mafiosolar, nihai amaçları olan, ülke rejimini değiştirme düşüncesini gerçekleştirmek için, ele geçirdikleri bu yerel yönetimlerde mafios örgütlenmeler kurmakta, bu örgütlenmeler vasıtasıyla elde ettikleri parayla merkezi otoriteyi ele geçirecek siyasi partiler oluşturup, yine legal seçimlerle yönetime gelip, rejimi değiştirmeyi hedeflemektedirler. Bunu yaparlarkende, mafios anlayışın temel karakteristik özelliği olan "çifte ahlak ve çifte hukuk" anlayışından hareket etmektedirler.

    Bu tip mafios örgütlenmeler belkide dünyada ilk defa ülkemizde yapılmış ve bu nedenle tespit ve teşhisleri son derece zor olmuştur. Bu konuya geniş olarak ileride değinilecektir.


    Türk mafiasında partito ilişkilerini, liderden çok yardımcıları veya görevlendireceği örgüt elemanları sağlar.

    Üyelerini bir araya getiren faktörlerini incelediğimiz Türk Mafiasının genel olarak örgütlenme yapısı 97. sayfada şematize edilmiştir.

    Bu günkü mafios yapılanmada alttaki temel fonksiyon şemasında belirtilen bazı unsurların farklı kullanımları söz konusu olmaktadır. Örneğin, tetikçiler grubu yeni örgütlerde mafios örgüt şeması içerisinde yer almamakta, bunun yerine tetikçilik işleri, taşeron olarak kullanılan profesyonellere yaptırılmaktadır. Bu şekilde, eylemle örgüt arasındaki illiyet bağı ortadan kaldırılmaktadır.

Türk Organize Suç Örgütlerinin Temel Örgütlenme Şeması (Fonksiyonel açıdan))


    Son olarak, 90'lı yılların son çeyreğinde yoğunluklu bir şekilde ortaya çıkan, bizce mafios örgütlenme içersinde yer almayan ancak, bazı yazarlar ve adli makamlarca bu kapsamda değerlendirilen adi suç örgütlerinden bahsetmek gerekir. Adi suç örgütünden kast ettiğimiz; Hırsızlık, Oto hırsızlık, Yankesicilik, Kapkaç, Gasp v.s. örgütlenmeleridir. Örgütlü suçtan çok, iştirak halinde, müteselsilen suç işleyen insanların bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıya sahip bu tip örgütlenmelerde, temel birleştirici unsur hemşehricilik yada mahalle-semt arkadaşlığıdır. Bu tip örgütlenmelerde de lider bulunur, ancak mafios örgütlenmelere nazaran gevşek bir yapı söz konusudur. Gizlilik, omerta , partito ilişkileri oldukça zayıftır. Örgüt içi şiddet kullanımı, itaatsizlik, kendi başına hareket etme, sık görülen özelliklerdir. Bu tip oluşumlar, suç işlemek için örgütlenme değil, suç işlemeye iştirak etmedir. İşlenecek suçun türü bellidir. Seçilen suçun alanları da bellidir. Ve suç genellikle mala karşı işlenmektedir. Hiçbir mafios örgütlenme kapkaç, hırsızlık, yankesicilik suçu işlemez. Mafioso'nun "onur"u vardır. Bu onur, bu tür suçların işlenmesine engeldir. Mafioso bu tür müşterek suçları işleyenlerden haraç alabilir. Onları yaptıkları işlerde kullanabilir. Ancak, bizzat; kendisi bu suçları işlemez.
<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>