b- Hemşehri Tipi Mafia
    Türkiye'de mafios örgütlenmede ikinci tip hemşehriciliktir. Bu tip yapılanmada, örgütü bir arada tutan en önemli faktör, aynı şehrin yada bölgenin insanı olmaktır. Caponun yakın çevresinde, istisnalar dışında, kendi hemşehrileri haricinde kimse bulunmaz. Tüm örgütlenme yapısı bu temel faktör üzerine kuruludur. Hatta Partito ilişkilerinde de hemşehricilik ön planda tutulmaktadır. Aynı şehrin yada bölgenin çocuklarından bir kısmı mafios örgütlenme kurmuş, diğer bir kısmı da partito ilişkileri açısından önemli yerlere gelmişlerdir. Bu durumda partito ilişkileri kendiliğinden kurulmaktadır. Hemşehricilik tipi örgütlenmede Coscanm çekirdek yapısını yakın akrabalar oluşturmaktadır.

    Bu tip örgütlenmelere örnek olarak, Bafralılar Grubu, Oflulara Ait Çeşitli gruplar, Liceliler, Siirtliler, Bitlisliler, Karslılar, v.s birçok örnek verilebilir. Mafios Toplum yapısının hakim olduğu ülkemizde, bazı şehirlerde bu yapı mafiosonun ortaya çıkmasını, devamını sağlamaktadır. Bu tür şehirlerde, erkek çocuklar, küçük yaştan itibaren mafios örgütün doğal bireyi olarak yetişirler. Özellikle tetikçilik, bu küçük yaştaki çocuklara yaptırılır. Bu, aynı zamanda kendilerini kanıtlama yöntemi olduğundan en tehlikeli tetikçiler de onlardır.




<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>