a-Aile Tipi Mafia
    Türk mafiasının başlangıçta "aile" tipi bir özellik taşıdığını, yani hücrenin aileden oluştuğunu söyleyebiliriz. Ailenin önde gelen ferdinin oluşturduğu mafia örgütlenmesine, ailenin erkek bireylerinin katılımıyla örgütlenmenin çekirdeğinin oluştuğunu görmekteyiz. Bu çekirdek yapı Cosca örgütlenmesini andırmaktadır. Bu çekirdek yapının hemen altında alta mafia'yı görmek mümkündür. İtalyanlarda sağdıçlık, vaftiz çocukları veya kan kardeşliğinden oluşan alta mafia, Türk mafiasında kirvelik, nikah şahitliği, evlilikle ortaya çıkan sihri hısımlıklardan oluşmaktadır.

    Bassa mafia, ise aile tip örgütlerde, tetikçiler, yardımcılar, danışmanlar, hukukçular v.s. den oluşur. Bu tip yapılanmalara günümüzde birçok örnekler verilebilir örneğin; HACISÜLEYMANOĞULLARI, Vedat ve Nuri ERGİN Kardeşler, ÇAKIROĞULLARI, İHTİYAROĞULLARI. (Bu ailelerin mafios bireyleri kastedilmekdedir).

    Türk Mafiasının aile temelli örgütlenmesi, yapı bakımından İtalyan mafiasından farklı değildir. Partito ilişkileri de bu tip örgütlerde şefin kurduğu bir ağla yürütülmektedir.
<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>