2- Türk Organize Suç Örgütlerinin Yapısı
    İtalyan Mafia'sının hücresini erkek kardeşlerin ailelerinin oluşturduğunu belirtmiştik. Gerçektende Sicilya Kökenli tüm mafia oluşumlarında çekirdek örgütlenme aile kavramı üzerine kuruludur. Bunun gizliliğin azami derecede sağlanması, malların ve gelirlerin bölüşümünde sorun çıkmaması, gelirin adil paylaşılması, güven v.s. bir çok sebebi vardır. Acaba Türk Mafiasnıın örgütsel yapısını oluşturan ve bir arada tutan faktörler nelerdir?

    Öncelikle, Türk mafiasıda İtalyan mafiası gibi bir Caponun başkanlığında örgütlenmektedir. Türk mafia örgütleri şeflerinin adıyla anılmaktadır. Örgütteki herkes şefin adamıdır, dolayısıyla herkesin yaptığı iş şef için yapılmış iştir.
<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>