B- ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN YAPILANMALARI (TİPOLOJİ)

    Organize suç örgütlerinin yapılanmaları dünyada çok çeşitlilik göstermektedir. Ülkemiz açısından da bu çeşitliliği gözlemlemek mümkündür. Ne kadar çeşitli yapılanmaya sahip olsalar da, tüm organize suç örgütlerinin, bir lidere, üçten fazla elemana, hiyerarşik bir yapılanmaya, gizlilik ve örgüt içi cezalandırma fonksiyonlarına sahip olmaları şarttır. Belki de bu şartlar organize suç örgütü oluşumu için, asgari zorunlu şartlardır denilebilir. Bu asgari koşullar, aynı zamanda organize suç örgütlerinin kök-hücre yapılanmalarını belirler. Temel hücre yapılanması, amacı ve türü (uyuşturucu kaçakçılığı, çek senet tahsilatı v.s.) ne olursa olsun, her organize suç örgütünde örgütsel yapı açısından bulunmak zorundadır. Konu şema ile açıklanırsa;

Organize Suç Örgütlerinin Temel Hücre Yapılanması
(Asgari Organik Yapı)

Organize Suç Örgütlerinin Temel Hücre Yapılanması (Asgari Organik Yapı)

    Görüldüğü gibi hiyerarşik yapı, liderden aşağıya doğru bir seyirle ve katı bir biçimde vardır. Cezalandırma da yukarıdan aşağı bir seyir izler. Gizlilik, hem yukarıdan-aşağıya, hemde aşağıdan-yukarıya olmak zorundadır.

    Bu genel tespitten sonra Organize Suç Örgütlerinin yapılanmalarını genel ve ülkemiz açısından ele alabiliriz.
<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>