e- La Cosa Nostra
    1900-1910 yılları arasında 2 milyon 300 bin İtalyan, Amerika'ya göç etti. Bunlardan 1 milyon 900 bini Mizzogiornodan (Güney İtalya ve Sicilya) gelmişti. 1930'lara kadar Birleşik Devletlere giren İtalyanların sayısı 4 milyon 628 bin gibi müthiş bir rakama ulaştı. (64)

    Güney İtalya'dan gelen "Mafiosi ve Comorristi" geçen yüzyıldan itibaren, İtalyan halk grubu üzerinde etki kurdu. New Orleans Limanını ele geçirmek için Matranga ve Provancano aileleri arasında verilen mücadele de işte bunlardan biriydi.

    Bu olay 1890 yılında cereyan etti. Mafia da adını ilk kez bu olayla ABD'de duyurdu. (65) ABD'ye göç eden ilk ünlü Sicilya Mafiası üyesi Guiseppe Espesito'dur. Esposito'nun New York'a geliş tarihi 1878'dir.

    Esposito'nun yerine ilk Amerika doğumlu Mafia lideri olan Joseph Macheca geçmiştir... Macheca ve yakın arkadaşı Matranag Sicilya kökenli çok sayıda yeni adamla New, Orleans Mafia örgütünü kısa süre içinde büyük bir güç haline getirmiştir. (66)

    Böylece Sicilya'da başlayan Mafios gruplaşma, yerini, Amerika'ya özgü koşullar nedeniyle giderek örgütlenmeye bıraktı. Temelinde "Mafios tutum" bulunan bu örgütlenme, ileri yıllarda bir çeşit "Mafios Ganagsterliğe" dönüştü. (67)

    İşte bu "Mafios Gangster"lik İtalyan-Amerikan Mafiasının en ünlü örgütünü de kuruyordu. Bu örgütün adı "La Cosa Nostra" olarak bilinen "Cosa Nostra" dır.

    1963 yılında FBI'a bilgi veren Cosa Nostra üyesi Joseph Valachi, Cosa Nostra'dan bahsetmiş ve bu örgütün bütün yapılanmasını, işlediği suçları, deşifre etmiştir.

    Cosa Nostra, "Bizim Davamız" anlamına gelmektedir. Kuruluş amacı; belirli grupların gayrimeşru işlerinde sorunlarla karşılaşmasını önlemek, İtalyan-Amerikan ve bunların dışındaki gangesterlerin arasında uyum sağlamak, daha doğrusu suç alanlanını paylaştırmak, gayrimeşru yaşamda birbirlerini meşrulaştırmak.

    Merkezi Cosa Nostra örgütünün tepesinde, tüm ailelerin başında bulunan Capoların seçtiği "Capo di tutti Capi" bulunuyordu. (68)

    1931 yılında Cosa Nostra, Lucky Luciano ve Don Vitone Genovese tarafından yapılan kanlı bir darbeyle ele geçirildi ve yenilendi. "Capo di tutti Capi" unvanı kaldırıldı. Buna Nuovo Mafia denmektedir. Yeni Luciano "Yeni tip Mafioso'nun da yaratıcısıdır. Luciano'dan sonra Cosa Nostra'run başına sırasıyla Don Vitone Genovesse, Frank Gostello, Joe Adonis geçti. Bu arada ünlü mafia lideri Alphonso Capone'nin (Al Capone) sadece Cosa Nostra'nın Chicago kolunun lideri olduğunu da belirtmek gerekir.

    Cosa Nostra ile ilgili olarak FBI müdürü Hoover'in 1966 yılında yaptığı tespitler örgütü açıklar niteliktedir;

    La Cosa Nostra, üyeleri doğumla ya da köken olarak İtalyan olan bir suçlu kardeşler örgütüdür. Bu örgütün sık olarak diğer etnik geçmişten gelen suçlularla işbirliği halinde çalıştığı ve büyük metropol bölgelerin çoğunda haraç toplama faaliyetlerini kontrol altında bulundurduğu tespit edilmiştir. Bunlar ülke genelinde uluslararası bağlantılarıyla birlikte faaliyet göstermektedirler ve son yıllara kadar faaliyetlerini adeta tam bir gizlilik içerisinde yürütmüşlerdir. Bir suçlu karteli şeklinde örgütlenen ve işlerini yürüten La Cosa Nostra kendilerine ait "kanun" ve "adalet" anlayış ve sistemlerine bağlıdırlar ve dolayısıyla da yasal olarak kurulan adli kuruluşların otoritesini engeller ve gaspederler." (69)

    Genel tarihçe içerisinde yer verdiğimiz yukarıdaki örgütlerin yapıları ileri bölümlerde Türk Mafia yapısıyla karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

    Genel tarihçe bu günün modern mafiasını tanımak için gerekli ancak yeterli değildir.

    Biz çok geniş olan bu alanda belli başlı örgütlenmelere yer vermeye çalıştık. Şüphesiz dünyanın her ülkesinde, kendi karakteristik yapısına uygun mafia örgütlenmeleri mevcuttur. Konumuz açısından yukarıdaki özeti yeterli görmekteyiz.Dipnotlar
63 www.elele.gen.tr
64 ÇULCU, age s. 449
65 ÇULCU, age s. 455
66 CHANDER, D.L. 1975. Brother in Blood, E.P. Putlon and Co. S.87
67 ÇULCU, age s. 459
68 ÇULCU, age s 489
69 GELERİ, age s.42

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>