d- Sacra Corona Unita
    80'li yıllarda İtalya'nın Pugliese bölgesinde doğmuştur. Örgütü oluşturan gruplardaki kişilerin yaşça küçük olmaları, seçilmede kullanılan kriterlerin diğer örgütlerdeki gibi katı olmaması nedeniyle değişik sosyo kültürel çevrelerden gelmesi, siyasilerle her düzeyde ilişkilere girmeleri örgütün özelliklerinden bazılarıdır. (59)

    Etkili olduğu bölge ve faaliyet açısından diğerlerine (Cosa Nostra, Camorra ve Ndrangheta) göre küçük olsa da, onlardan daha çok vahşet sergilemektedir. Yapı olarak Cosa Nostra gibi bir piramidel bütündür. İç çatışmaları, uyuşmazlıkları düzenleyen bir komisyon, en önemli cinayetlere karar vermekte, faaliyetleri yürütmektedir. (60)

    Örgüt üç bölüme ayrılmıştır. Bunlar, küçük topluluk (birlik) büyük topluluk ve gizli topluluktur. Küçük topluluğun birinci basamağını "picciotteria" oluşturur. Bu derecedeki üyeler, örgüte gözcülük etme gibi basit operasyonların birinci aşamasında çeşitli görevler gerçekleştirirler, yarın hizmet görmek için bugün hizmet ederler.

    Örgüte girmek için aday, mafia babası tarafından kırk günlük bir gözetim süresine tabi tutulur, böylece kişisel ve ailevi durumu incelenebilir. ......Örgütte bir sonraki dereceye yükselmek için, genellikle kanlı bir suç işlemiş olmak aranmaktadır. (61)

    Sacra Corona Unita'nın kamusal kurumlara sızma ve manipulasyon konusundaki yeteneği gelişmiştir. Baş faaliyetleri tütün kaçakçılığı, uluslararası uyuşturucu ticareti, Avrupa Birliği dışından gizli ticaret, silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığıdır. (62)

    Örgütün değişik 50 topluluktan oluşan yaklaşık 1000 üyesi bulunmaktadır. (63)Dipnotlar
59 EVIK, Vesile Sonay, Çıkar Amaçlı Örgütlenme Suçu, Beta Yayınları İst. 2004 s.44
60 Pollari Nicolo, Tecniche dele inchieste per la totta alla criminalita organizzata, Roma, 2000 25. s.66
61 EVIK, age s. 44 Control il Crimine, 31, Turone 91, Cusano-mnocent s.45
62 EVİK, age Pollari s.66
62 EVİK, age Manula 314; Contro il Crimine 31, Turone, 91

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>