c- Sicilya Mafiası
    Amerikan mafiasının da temelini oluşturan Sicilya Mafiası hakkında kesin çizgilerle tarihi gelişim izlemek mümkün değildir. Çeşitli yazarlar Sicilya Mafiasının ortaya çıkışı ve Amerikan - İtalyan mafiasının temelini oluşturması açısından farklı görüşler ileri sürmektedirler. Bir çoğuna göre Sicilyan Mafiasının kurucusu ve en büyük Babası "Giuseppe Mazzini" dir. Mazzini, Camorra örgütü içerisinde yer almış ve 1860 yılında Sicilyan Mafiasının başına geçmiştir. Bölgesinde oldukça sevilen ve ihtilal faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle Fransızlar tarafından bir süre cezaevine atılan Mazzini, cezaevinden çıktıktan sonra 1831 yılında, Genç İtalya Derneği'ni kurmuştur. Genç İtalya Derneği'nin kuruluşu, çalışma usul ve esaslarıyla ilgili maddeler Camorra'dan esinlenerek düzenlenmiş ve daha sonrada Sicilyan Mafia örgütünün temelini oluşturmuştur. (54)

    Başka bir grup yazara göre mafiosoların Sicilya üzerindeki etkinliğini iki dönemde ele almak gerekir. 1943'e kadar ki tarım alanında sağlanan etkinlikler, 1943, özelliklede 1960'tan sonra kent hayatındaki etkinlikler.

    1860'da Garibaldicilerle işbirliği yapan Mafiosolar aslında 19. yüzyıl boyunca tarım kesiminde egemen olan düzende etkinliklerini sürdürüyorlardı. Ancak 1860 ihtilalinin ortaya çıkarttığı yeni sosyal çehre, Sicilya toplumunun "Mafios davranış biçimi" içinde Mafiosoya duyduğu gereksinimi arttırdı. (55)

    Mafia aileleri, 1860 yılma kadar kendi başlarına bağımsız bir mülkiyet ve güç elde etmeye başlamışlardır. Toprak soylularına vermiş oldukları hizmetler karşılığında çok geniş toprak ve siyasi koruma elde eden bu aileler, İtalyan devletinin 1870 yılında tekrar birleşmesiyle birlikte önemli bir güç haline gelmişlerdir. (56)

    Mafianın Sicilya'da yerel bürokratik güçler ve halkın desteğini alması, daha sonraları politik seçimlerde de etkili olması, İtalyan merkezi hükümetini mafiosolara karşı harekete geçiriyordu.

    19.Yüzyılın ikinci yarısı özellikle de 1860 ihtilali sonrası, Sicilya'daki Mafiosoların bir çeşit varolma savaşına sahne oluyordu. Zira merkezi hükümet kendi gücünü sergilemek ve kendi yasalarını egemen kılmak amacıyla işe girişince, Sicilya'daki yerel güç ve iktidar yasadışı bir duruma düşüyordu. (57) Ancak bu mücadeleden Mafioso galip çıkıyordu.

    Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Mafia, adada dimdik ayaktaydı. Mafiosolar muhariplerin aksine savaştan varlıklı olarak çıktılar. (58)

    1922-1943 yılları, merkezi hükümetin Sicilya Mafiası üzerindeki en baskılı yılları olmuştu. Yapılan yasal düzenlemeler ve bunların kararlılıkla uygulanması yukarıdaki yıllar arasında Sicilya mafiasına büyük darbeler vurdu. Bu yıllar İtalyan-Amerikan mafiası irtibatının kurulup geliştiği yıllardır.Dipnotlar
54 GELERİ, Age. S.37
55 ÇULCU, age. S. 417
56 GELERİ age S.36
57 ÇULCU, age s. 430
58 ÇULCU, age s. 437

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>