a- Camorra
    Dünyadaki bilinen, bu günkü anlama yakın ilk organize suç örgütlenmesinin adı Camorra'dır. Camorra, tamamen suç işlemeye yönelik, merkezi, gizli bir örgüt olarak Napoli'de kurulmuştur.

    14. Yüzyıldan beri varlığı bilinen Camorra adı, yine Arapçadan kaynaklanıyordu. Camorra'nın kökeni Arapça "Gamurra" yani kumar ve "Gamarra" yani "kumar oynatılan yer" sözcüklerine dayanıyordu. (48)

    Camorra, büyük kentlerde görülen suç şekilleriyle uğraşıyordu; kumar, şantaj, adam kaçırma gibi... özellikle de "sözde koruma için toplanan" haraç.

    Bütün bu etkinliklerinin merkezi, yani örgütün beyni cezaevleri sayılır. Zira bu cezaevlerinde kardeşlik yeminleri edilmekte, yeniler bu gruplara, ritüellerle alınmaktadır. (49)

    Camorra'nın bu yapısı, günümüzde, cezaevlerini örgütlenme açısından en önemli yerler olarak gören ve oralarda hakimiyet kuran, Karadeniz kökenlilerin oluşturduğu Türk mafiasında da görülmektedir.

    Camorra'nın 19. yüzyıl Sicilya'sında yüksek seviyede aktif ve etkili olmasıyla birlikte Sicilya'yı yöneten İspanyollar Camorra'ıun lideri Giuseppe Garibaldi'ye polis yetkileri vermiş ve bu örgütün cezaevlerindeki üyelerini serbest bırakmıştır. Garibaldi'nin yönetimindeki Camoira, çok kısa bir süre içinde gücünü arttırmış, çevresinde tam bir egemenlik kurmuş ve 1880 ile 1900 yıllan arasında da gücünün zirvesine ulaşmıştır. (50)

    Camorra'nın teşkilat yapısı, üst derece yöneticinin bulunmadığı, tepesiz bir piramit ve başıboş çetelerin oluşturduğu bir örgüt şeklindedir. Halihazırda yüzden fazla mafia ailesi, bünyesinde, altı ila yedi bin örgüt üyesi bulunmaktadır.

    Cosa Nostra ve Ndrangheta gibi yediği darbeler sonucunda hızlı bir düşüşe geçen Napoli'nin Camorra örgütü, gasp, haraç ve sigara kaçakçılığı yollarıyla pes etmemeyi hedeflemekte, 21 milyar dolarlık cirosuyla elemanlarını beslemeye devam etmektedir. (51)

    Terör sitesinin yukarıdaki tespitlerine rağmen, GELERİ, günümüzde, Napoli'de faaliyet gösteren ve kendilerini Camorra'nın bir parçası olarak gören birçok suçlu ve suç örgütü bulunduğunu, ancak İanni'ye göre bu yeni grupların geçmişteki Camorra örgütüyle bir ilişkisinin bulunmadığını belirtmektedir. (52)Dipnotlar
48 ÇULCU, age. s.392
49 ÇULCU, age. s.393
50 GELERİ, Aytekin. Organize Suçların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi s.31 www.teror.gen.tr
51 GELERİ. Age. s.32

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>