b. Birleşmiş Milletler
    21-23 Kasım 1994 tarihleri arasında İtalya'nın Napoli şehrinde yapılan Uluslararası Organize Suçluluk Hakkında Birleşmiş Millet Konferansı'nda, organize suçluluk ile ilgili altı unsurdan hareketle tanımlama yapılmaya çalışılmıştır. Bunlar; suç faaliyetlerini gerçekleştirmek için grup olarak bir organizasyonun varlığı, hiyerarşik yapı veya örgüt liderliğinin grubu kontrol altında tutması için kişisel ilişkiler haksız çıkar elde etmek veya bölgeleri ve piyasaları kontrol altında tutmak, içte ve dışta karşıtlıklara karşı koymak, korunmak için cebir-şiddet, korkutma veya yolsuzluğun kullanılması, gerek suç faaliyetlerine devam etmek, gerekse ekonominin yasal kesimine sızmak için yasadışı gelirlerin aklanması, faaliyet alanını ulusal sınırları da aşan yeni alanlara genişletmek imkanı ve uluslararası organize suçluluğa ait diğer gruplarla işbirliğidir. (33)

    Birleşmiş Milletlerce hazırlanarak 2000 yılında Palermo da kabul edilen ve imzaya açılan Ulusalüstü Organize Suçluluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde, Organize suç örgütü, üç veya daha fazla kişiden oluşan, belirli bir süredir var olan ve doğrudan veya dolaylı olarak, mali bir yarar veya diğer bir maddi kazanç elde etmek için birlikte bir veya daha fazla ağır bir suçu yahut bu sözleşmede belirtilen bir suçu işleme amacıyla hareket eden örgütlü topluluk, olarak tanımlanmıştır.

    Sözleşmede organize suç örgütünün unsuru olarak ağır suç; "üst haddi dört seneden az olmayan hürriyeti bağlayıcı bir cezayı veya daha ağır bir cezayı gerektiren bir suçu oluşturan eylem", olarak tanımlanmıştır. (34)Dipnotlar
33 EVİK,age.s.l5-16
34 KOCASAKAL,age.s.l40.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>