g. İsviçre
    Yasalarda herhangi bir tanım bulunmamakla birlikte İsviçre'de, 25-5-1973 tarihli İsviçre ile ABD arasında yapılan Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Sözleşmesi'nin 6/3 maddesinde yer verilen organize suçluluk tanımı dayanak olarak alınmakta ve tanımda bulunmayan, uluslararasılık niteliği de ilave edilmektedir. Buna göre, organize suçluluk; kısmen veya tamamen hukuka aykırı araçlarla kendisi veya bir başkası için gelir veya başkaca parasal değer veya herhangi bir ekonomik kazanca ulaşmak amacıyla, uzunca veya belirsiz bir süre için bir araya gelmiş olan, ceza koğuşturmasına karşılık, hukuka aykırı faaliyetlerini gizlemek ve amacına ulaşmak için metodik ve sistematik biçimde, en azından faaliyetlerinin bir bölümünde şiddet kullanan veya göz korkutmaya elverişli başkaca bir suç işleyen veya işleme tehdidinde bulunan veya politik veya ekonomik, özellikle de politik kurum ve organizasyonlar, kamu kuruluşları, yargı organları, işletmeler, işveren kuruluşları veya sendika yada diğer iş kuruluşları üzerinde nüfuz kazanmayı hedefleyen veya belirli bir biçime bağlı olsun veya olmasın en azından yukarıda sayılan faaliyetlerden birini icra eden, bir veya birden fazla birlik veya grup ile irtibat içinde bulunan kişi, grup ve birlikteliklerdir. (31)Dipnotlar
31 ERDEM,age.s.l63.164.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>