f. Hollanda
    Hollanda'da organize suçla ilgili bir tanımlama yapılmamış, belirlenen bazı ölçütlerden yararlanılarak örgütlü suç teşhis edilmeye çalışılmıştır. Bunlar;
  • Belirli bir fonksiyonel iş bölümüne dayanarak yasadışı kazanç elde etmeye yönelik faaliyet gösteren birden fazla kişi,
  • Örgütiçi yaptırım sistemi,
  • Karaparanın aklanması,
  • Kamu görevlileri ve özel kuruluşlarda çalışanları rüşvet yoluyla satın alma,
  • Değişik suç alanlarında faaliyet gösterme,
  • Paravan firma kurma,
  • Faaliyet sürekliliği,
  • Şiddet kullanmadır. (30)
Dipnotlar
30 ERDEM,age.s.l63.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>