e. Danimarka,
    Danimarka'da örgütlü suçluluktan söz edilebilmesi için;
  • Birden fazla kişi,
  • Kazanca yönelme,
  • Süreklilik,
  • İş bölümü, koşulları aranmaktadır. (29)
Dipnotlar
29 ERDEM,age.s.l62

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>