d. Avusturya
    Avusturya'da 1991 yılında çıkartılan Güvenlik Polis Yasasında organize suçluluk konusunda bir tanım yapılmıştır. Buna göre; Uzun süreli olarak üç veya daha fazla kişinin suç işlemek amacıyla bir araya gelmesi, çete suçluluğu veya organize suçluluk olarak nitelendirilmektedir. (26)

    Bu yasa 1997 yılında değişikliğe uğramıştır. Bu kanunda yer alan çete deyimi kaldırılmış, organize suçluluk ise, bir suçun, planlı ve iş bölümüne dayanarak üçten fazla kişinin bir araya gelmek suretiyle işlenmesi biçiminde tanımlanmıştır. Uygulamacılar, organize suçluluğun unsurları arasında, suçların ayrıntılı olarak planlanması, iş bölümüne dayalı olarak faaliyetlerin yürütülmesi, hiyerarşik yapı oluşturma, genellikle sınırötesi faaliyetlerin olmasını saymaktadırlar. (27)

    Viyana Suç Kolluğu organize suçu belirtmek için aşağıdaki ölçütleri aramaktadır;
  • Suçun ayrıntılı olarak planlanması,
  • Fiilin işlenmesinde profesyonellik,
  • Kara para aklama yöntemleriyle kazancın gerçek kökeninin gizlenmesi,
  • Kazancın yasal piyasaya aktarılması,
  • Bölgeler üstü ve uluslararası faaliyet,
  • Karşı observation, dışa karşı korunma, kod isim kullanma gibi komploya dayalı davranışlar,
  • Hiyerarşik yapı,
  • Birden fazla kişi arasında dışardan anlaşılması olanaksız bağımlılık ve otorite ilişkisi,
  • Kaçmaya yardım, müdafi masraflarının karşılanması, tanıkların etki altına alınması gibi yollarla koğuşturmaya maruz kalan üyelere yardım,
  • Rüşvet ve kamu görevlilerinin satın alınması. (28)
Dipnotlar
27 EVİK, Vesile Sonay, Çıkar Amaçlı Örgütlenme Suçu, Beta Yay. İst 2004 s.12.
28 ERDEM,age.s.l63.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>