c. ABD
    Görüldüğü gibi 4422 sayılı yasanın 1. maddesi İtalyan Ceza Kanunun'dan alıntıdır.

    Amerika Birleşik Devletleri göçle gelen mafios örgütlerin faaliyet alanı olmuş, mafianın her dönemde önemli yapılanmalara gittiği bir ülke haline gelmiştir. İtalyan Sicilyan mafiası, Çinli Triads ve Tongs, Japon Yakuza örgütlenmeleri, Meksika ve Colombiyalıların uyuşturucu madde kaçakçılığı kartelleri, ABD'de mafianın ciddi olarak hissedilmesine neden olmuştur. Buna karşılık bu ülkede yasalarda organize suç örgütü yada mafia tanımlaması yapılmamıştır. Genellikle suçun unsurlarından hareketle bu tip örgütlenmeler belirlenmeye çalışılmıştır.

    Federal Adalet Bakanlığı, organize suçluluk konusunda şu tanımı geliştirmiştir; Faaliyetlerini rüşvet yada kamu görevlilerini yolsuzluğa bulaştırmaya, dayandırmaya çalışan ve kısmen veya tamamen yasadışı araçlarla finansal veya ekonomik bir kazanca ulaşmak amacıyla bireylerin veya grupların, sürekli, yapısallaşmış ve disiplinli bir biçimde bir araya gelmeleridir.

    1967 tarihli Task Force Report, organize suçluluğu; Halkın ve onun hükümetinin dışında faaliyette bulunmaya çaba gösteren topluluk olarak nitelemiştir.

    1986 yılında oluşturulan organize suçların araştırılması konusunda Başkanlık Komisyonu, organize suçun üç unsurunu ortaya koymuştur;
    -Irk,dil,etnik veya diğer bağlarla bir araya gelen kişilerin oluşturduğu grup,
    -Grubun çıkarlarını koruyan kişiler(patron),
    -Kazancı arttırmak için grubun geçici olarak faaliyet gösteren belirli alanda uzmanlaşmış kişilerden yardım görmesi
. (24)

    FBI'ın tanımına göre; Organize suç örgütü , yasadışı faaliyeti ve etkileri ulusal sınırları aşan, daimi bir suç şirketidir. Yapısı örgütlü olup, korku, yıldırma ve rüşvet üzerine dayanır ve başlıca amacı gelir elde etmektir. (25)     ABD'de mafianın kesin sınırlarla tanımlanmasından çok bu örgütlerle mücadele yöntemleri üzerinde durulmaktadır.Dipnotlar
24 ERDEM, Mustafa Ruhan, Organize Suçluluk, Hukuk Kurultayı 2000.S.162.
25 KOCASAKAL,age.s.l32.
26 ERDEM,Ruhan,age.s.l63.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>