b. İtalya
    Mafianın doğup, şekillenip, güçlendiği ülkelerin başında gelen İtalya'da, mafia tipi örgüt, 13 Eylül 1982 tarih ve 646 sayılı yasanın 11. maddesiyle İtalyan Ceza Yasasına eklenen 416. bis maddesine göre şöyle tanımlanmıştır;

    "Üç kişi veya daha çok kişiden oluşmuş mafia tipi bir örgüte katılan cezalandırılır.

    Örgüte öncülük edenler, örgütü yönetenler veya organize edenler yalnız bunun için.......cezalandırılır.

    Örgüt üyeleri, birden çok cürüm işlemek, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik faaliyetlerin, yetki, izin, ihale kamu hizmetlerinin yönetim veya kontrolünü elde etmek veya kendisi veya başkaları için haksız kazanç veya yarar sağlamak veya serbest oy kullanımını engellemek veya seçim yoklamaları yoluyla kendisine veya başkalarına oy sağlamak için örgütün yıldırma gücünden, buyruğu altına alma ve gizli işbirliği durumundan yararlanır ise örgütlenme mafia tipidir.

    Bend 8- Bu Maddelerin hükümleri, çetelere, bölgesel olarak nasıl adlandırılsa adlandırılsın, örgütün yıldırma gücünden yararlanarak mafia tipi örgütlerle aynı amaçları güden diğer örgütlere de uygulanır.
" (23)Dipnotlar
23 ÖZEK, age. s.236-237

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>