ÖNSÖZ


    20. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren suç ve suçluluk kavramında olağanüstü gelişmeler olmuştur. Değişen dünya suç ve suçluluğu da değiştirmiştir. Suç artık insanların geçimini sağlama sektörlerinden biri haline gelmiş, hatta bu sektör dünya düzenini etkilemeye başlamıştır. Bu sektör, yüzyılın başında ulus devletlerin kuruluşunda etkili rol oynamış, bugünse küreselleşme adı altında ulus devletleri tasfiyeye yönelmiştir. Çok geniş anlamıyla ele aldığımız dünya ve devlet düzenlerini etkileyen bu para kazanma sektörü şüphesiz bu işi profesyonel olarak yapanların ortaya çıkması ve bunların planlı ve küçükten büyüğe (hatta ulus devletlerin gizli servisleriyle birlikte) birer organizasyon halinde yapılanmalarıyla tesis edilmiştir. İşte bu tür çıkar elde etme organizasyonlanyla sektör haline gelen yapıya özetle organize suç diyebiliriz.

    Bu çalışmada, bizce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimini de hedef alan organize suç organizasyonları bilimsel açıdan ele alınacak ve toplumun bu organizasyonlardan nasıl korunabileceği üzerinde durulacaktır.

    Organize suç örgütleriyle, onların doğrudan yada dolaylı etkisine girmeden mücadele etmiş ve etmekte olan tüm kahramanların önünde saygıyla eğiliyor, bu konuya biraz da olsa katkıda bulunabildiysem amacıma ulaştığımı düşünüyorum.

Türkiye'de ki Organize Suçlarla Mücadele Birimlerinden ilki olan İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nün kurucusu ve 5 yıla yakın süre başında bulunmaktan (bana karşı yapılan ve olağan karşıladığım tüm haksızlık, iftira ve zulme rağmen) onur ve şeref duyduğumu belirtmek istiyorum. 29.08.1998 tarihinde İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amirliği'nin üstüne yazdırdığım ve görev sürem boyunca bu düstura bağlı olarak vazife yaptığım ve görevden aldığım 14.03.2003 tarihine kadar orada kalan (bu tarihte yeni yönetimle birlikte silinmiştir.) ulu önder, yüce Atatürk'ün şu sözlerini önsöze yazmak istedim. Ola ki bu sözü silenlerden anlayan olur.
Saygılarımla,

Dr. Adil Serdar SAÇAN
Haziran 2004    "Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
    Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engellerde yığacaklardır.
    Kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız sayarak kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak, bu engelleri aşacaksın.
    Bundan sonra da sana büyüksün derlerse bunu söyleyenlere güleceksin."

Mustafa Kemal ATATÜRK

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>