Dr. Adil Serdar Saçan
AK BABALAR
ÖRGÜTÜ
(Türkiye'de Mafia)


Ön kapakArka kapak


Ünlü Alman Sosyolog Henner Hess'e göre mafia; yerel güç odaklarının merkezi otoriteye karşı direnişidir. Yerel güç odakları, merkezi otoritenin koyduğu kurallara görünürde uymakta, işin özünde ise kendi kurallarını uygulamaktadırlar. Bu Türkiye'de de son derece belirgin bir özelliktir. 0 zaman şu sorulara yanıt aramak gerekir: Yerel güç odakları merkezi otoriteyi ele geçirirse ne olacaktır? Mafianın siyasal özerkliği veya tahakkümü olanaklı mıdır? Mafia Cumhuriyet için tehdit oluşturabilir mi? Emperyalist düzen mafiayı da küreselleştirebildi mi? Veya mafia küresel oyunun neresinde, nasıl, hangi rolleri üstleniyor? Türkiye'de Mafiayla Mücadele Birimi'nin İstanbul kurucusu olan yazar, kitabında bu sorulara cevap arıyor. Bu kapsamda, mafia kavramı ve Türk mafiasının enine boyuna bilimsel bir metodla incelendiği bu kitapta Türkiye'nin yeni mafiası olarak nitelenen, futüvvet mafiasının örgütlenmiş biçimi Ak Babalar Örgütü, deşifre edilmeye çalışılıyor ve umuluyor ki, tüm dokunacaklar yok edilmeden dokunulması gerekenlere dokunulur.

Dr. Adil Serdar Saçan Kimdir? 1962'de Erzurum'da doğdu. Polis Koleji, Polis Akademisi, İÜ Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İÜ SBF Kamu Yönetim Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Fiilen 18 yıl emniyet örgütünde alt, orta ve yüksek kademe yöneticilik görevlerinde bulundu. 1998 yılında İstanbul Mafiayla Mücadele Birimi'ni (Organize Suçlar Şube Müdürlüğü) kurdu ve 5 yıl süreyle yönetti. AKP'nin iktidara gelmesiyle, hakkında doğrudan ya da dolaylı yolsuzluk ve organize suç örgütü operasyonları yaptığı sanıkları ülkeyi yönetmeye başladı. Bunun doğal sonucu olarak 2003'te sanıklarının lütfuyla "Üstün Hizmet Madalyası" aldı. (Polislik mesleğinden atıldı.) Hakkında onlarca soruşturma ve dava açıldı. Özel bir üniversitede misafir öğretim üyeliği yapmak gibi bazılarına göre son derece rahatsızlık verici bir işlev üstlenen yazar, siyasal iktidarın örtülü baskılarla selam verilmesini dahi yasakladığı bir kamu görevlisidir. SAÇAN "marjinal azınlık" (ulusalcı) mensubu olup ana dili Türkçedir.* * *

Ak Babalar Örgütü
(Türkiye'de Mafia)


Toplumsal Dönüşüm Yayınları: 255
Araştırma ve İnceleme: 94

Yazan: Dr. Adil Serdar Saçan
Genel Yayın Yönetmeni: Hayri Bildik
Yayın Hakları copyright: Toplumsal Dönüşüm Yayınları
Dr. Adil Serdar Saçan
E- Posta: toplumsaldonusum@superonline.com
www.toplumsaldonusumyayinlari.com
(1001 Kitap: Kitabın internete taşındığı sırada iki internet adresi de erişilmez durumdaydı. Yayınevine ulaşmak için alttaki telefon ve adres bilgilerini kullanın.)

ISBN: 975-6448-55-1
I. Basım: Haziran 2004 - İstanbul
Kapak Tasarım: Ayşegül Tolgay

Genel Dağıtım:KARDAK
Narlıbahçe Sok. No: 6
Cağaloğlu / İSTANBUL
Tel: (0212) 528 66 89
Faks: (0212) 519 84 85
Belgegeçer: (0212) 519 84 85

Dizgi: Özgün Ajans
Tel: (0212) 528 16 25
Baskı, Cilt : Hünkar Ofset
Tel: (0212) 674 71 68


(1001 Kitap: Kitabın yeni basımı geçtiğimiz 2005 yılında Bir Harf Yayınları tarafından tekrar yapıldı.)

İnternet Ortamına Taşıyan:
1001 Kitap - www.1001Kitap.com


Sonraki Sayfa >>


w w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m