GİRİŞ


    "ORGANİZE SUÇ" ; Çağımızda topluma en çok rahatsızlık veren, bir çok insanın doğrudan yada dolaylı mağdur olmasına sebep olan, devletlerin oluşumu ya da yok olmasına, iktidarların el, rejimlerin nitelik değiştirmesine, iktidar = para, güç = para, kan = para, korku = para, kanun = para, adalet = para, intikam = para, hırs, tutku = para vs. herşeyi parayla ölçen, kullanan "ORGANİZE SUÇ" ve "ÖRGÜTLERİ". Yerüstünün alt yanı, Ice-berg'in batık kısmı, ne denirse densin, sermayesi "KORKU" olan tüm örgütlenmeler. Gerçekten de durum böyle mi acaba? Yukarıda ortaya konulan ürkütücü sıfatlar bu örgütler için geçerli mi yoksa abartıyor muyuz? Dışarıdan bakıldığında, yani "maske" altında hepsi yalan, onlar; toplumun saygın kişileri! iktidar sahipleri! hatta en üst düzey yöneticileri! her türden ve düzeyden kamu görevlileri! TV ve gazetelerde herkesin tanıdığı yazar-çizerler! Zengin, dürüst, yardımsever işadamları! Onlara yukarıdaki insafsız sıfatları kullanmak bile vicdansızlık. Onlar müşfik aile babaları, en sevilen futbol takımlarının finansörleri, başkanları, taraftarları, sakatların, fakir ve fukaranın zulme uğramışların yandaşları, destekçileri! Onları, bazen bir şehit ailesinin evinde bazen bir gazinin yattığı hastanede görürsünüz. Amaç yardım! Yardımseverliklerini sonsuza kadar kullanırlar! Bir bakarsınız Türkiye' Cumhuriyetinin düşmanlarına karşı, mağdur olmuş kamu görevlilerini ve ailelerini onlarca avukatla savunurlar, bir bakarsınız Allah'ı savunmak işi de onların görevlerinden olmuş; Allah rızası için, Allah ismini vücuduna dövdürenleri öldürmüşler.

    Onlar ulvi insanlardır. Lütufta ve saygıda kusur etmezler, bazen cezaevinden kaçsalar da devlet başkanlarının köşklerinde saklanabilirler. Başbakan bile haftada bir köşke çıkarken onların araçları için köşke girmek serbest araç kartlarıyla her an mümkündür.

    Özetle yukarıdaki gibi çok bilinmeyenli bir denklem. Acaba hangisi doğru derseniz, bence ikisi de. Çelişir gibi görünmesine rağmen tüm sıfatlar doğru. Denklemi çözmek için gerekli formül bakış açısına göre değişebilir. Örneğin bizim gibi uzun süre organize suç örgütleriyle uğraşmış kişiler açısından bakıldığında, birinci paragraf denklemi çözüyor. Karşı taraftan bakıldığında, bizler ( yani onlarla uğraşanlar) müzevir, düzene uymayan, keriz (menfaat ilişkilerine girilmediği için) devleti kurtaracak Don Kişot, hırsız, işkenceci, deli, namussuz, mal varlığının hesabını kendisi bile bilmeyen, yol yordam bilmez adamlarız. Onların tüm rütbeleri sokülmeli, cezaevine atılmalı, hatta öldürülmeleri gerekir. Zaten bunlar, masum çocuklara (Organize suç örgüt liderleri) iftira atarlar, iş adamlarına kelepçe takarlar, ekonomiyi batırırlar, düzeni bozarlar. Özetle onlar "BEYEFENDİ"leri rahatsız eden "KÖTÜ ADAM"lardır. Bu kitapta Organize suç örgütlerinin gerçek ( maskesiz)' yüzleri bilimsel olarak incelenmeye çalışılacaktır. Bu güne kadar üniversitelerimizin Ceza Hukuku Kürsülerinde organize suçlar veya yolsuzluk konularına yer verilmemesinin üzüntüsü hissedilerek böyle bir çalışma yapılması gereği duyulmuştur.

    İki bölümden oluşan birinci kitapta, yalnızca Organize Suç ve Örgütleri incelenmiştir. Organize Suç Örgütleriyle Mücadele, ikinci kitapta, Yolsuzluk ve Örgütleriyle mücadele üçüncü kitapta incelenmeye çalışılacaktır.

    Birinci bölümde; Organize Suç ve Örgütlenmesi ele alınacak, bu kapsamda; öncelikle geniş kapsamlı bir tanım çalışması yapılarak, öğretide çok tartışılan bu konu açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. Bunu yaparken çeşitli uluslararası örgütler ve batılı ülkelerdeki düzenlemeler ile ülkemizdeki yasal tanımlar ele alınacaktır.

    Organize Suç ve Örgütlenmesinin (Mafia) nin Unsurları amaç, örgütlenme ve yöntem açısından ele alındıktan sonra, bu örgütlerin dünyada en sık ve etkili görülen ülkelerdeki ve ülkemizdeki tarihi gelişimleri incelenecektir.

    Organize Suçun örgütlenmesine etkili sebepler, özellikle Türk-İtalyan mafia örgütlenmesinin karşılaştırmalı yapılanması, Türk mafiasınm örnekleriyle türleri ve mafia örgütlerinin kullandıkları yöntemler geniş olarak anlatılmaya çalışılacaktır.

    İkinci bölümde; İtalya ve ABD örneklerinin ışığında Türk Mafiasının terör örgütleri ve terör ortamıyla, yine politika ve politikacılarla ilişkisi tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri de ele alınarak detaylı incelemeye tabi tutulacak ve bu incelemenin sonucunda Türkiye'nin yeni Mafiası AKBABALAR ÖRGÜTÜ belirlenmeye çalışılacaktır.


<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>