MASAL TEKERLEMELERİ İÇİN
YARARLANILAN KAYNAKLAR


    AÇIL SOFRAM AÇIL - Eflâtun Cem GÜNEY, İstanbul, Doğan Kardeş Yayınevi, 1956.
    GÖKTEN ÜÇ ELMA DÜŞTÜ - Eflâtun Cem GÜNEY, İstanbul, Doğan Kardeş Yayınevi, 1960.
    AZ GİTTİK UZ GİTTİK - Pertev Naili BORATAV, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1969.
    TÜRK MASALLARI I - Naki TEZEL, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1971.
    AÇ KAPIYI BEZİRGÂNBAŞI - Mehmet BAŞARAN. İstanbul, Koza Yayınları, 1974.
    MONOLOGLAR VE TEKERLEMELER - Baha DÜRDER, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1981.
    ZAMAN ZAMAN İÇİNDE - Pertev Naili BORATAV, İstanbul, Adam Yayınları, 1992.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa


w w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m