EVELEME GEVELEME


    Oyuncular 10-12'şer kişilik gruplara ayrılırlar. Grup içinden bir başkan seçilir. Diğer oyuncular el ele tutuşarak halka oluştururlar. Başkan ortaya geçer. Oyuncular el ele tutuşmuş halde dönerken aşağıdaki tekerleme söylenir.

    Eveleme geveleme
    Devekuşu kovalama
    Çengi çember, miski amber
    Tazı tuzu, kelemenin kızı
    Ne zaman geldin, yazın geldim
    Dizilelim, çözülelim
    Bir tahtaya yazılalım
    İncik boncuk, gel çık bal çık


    Tekerleme söylenirken halka ortasında yer alan oyuncu da eli ile halkadaki oyuncuları saymaktadır. Tekerleme bittiğinde en son kimi saymış ve göstermişse bu kez ebe o oyuncu olur. Oyuna böylece devam edilir.


<< Menekşe - Ana Sayfa - Kutu Kutu Pense >>