BİRDİRBİR
    Bu oyunu erkek çocuklar oynar. Oyuncular 8-10 kişilik gruplara ayrılır. İçlerinden biri ebe seçilir. Ebe olan oyuncu belden öne doğru eğilir, ellerini dizlerinin üzerine koyar. Diğer oyuncular da bu arkadaşlarının üzerinden atlamak üzere art arda dizilirler.

    İlk sırada yer alan oyuncu "Birdirbir" diyerek ellerini ebenin sırtına bastırıp üzerinden atlar. Diğer oyuncular da onu izlerler. Ancak her biri sırasındaki yerlerine göre veya atlayış sırasına uygun olarak:

    - İkidir iki, kurnazdır tilki!
    - Üçtür üç, ebelik güç!
    - Dörttür dört, kuş gibi öt!
    - Beştir beş, seni aldım eş!
    - Altıdır altı, o şamarı kim attı!
    - Yedidir yedi, elim sırtına değdi!
    - Sekizim seksek!
    - Dokuzum durak! diyerek ebenin üzerinden atlarlar.

    Atlayan her oyuncu olduğu yerde durup kalır. Diğerleri onlara değmemeye çalışır. Bu nedenle ilk atlayan oyuncular ellerinden geldiğince uzak mesafeye atlamaya çalışacaklardır.

    Dokuzuncu oyuncudan sonraki oyuncular da atlama sırasında şunları söylerler:

    - Onum orak, haydi oturak!
    - On birim yağlı börek!
    - On ikim tuzlu çörek!

    Bu atlamalar sırasında, atlayan oyuncu duran bir oyuncuya değerse bu kez ebe kendisi olur. Oyun böylece sürüp gider.


<< Yağ Satarım Bal Satarım - Ana Sayfa - Menekşe >>