GÜLTEN DAYIOĞLU

I Ş I N   Ç A Ğ I
İ N S A N L A R I

Büyütmek için üzerine tıklayın Büyütmek için üzerine tıklayın

YAYIN HAKLARI:

    © GÜLTEN DAYIOĞLU
Gülten Dayıoğlu'nun resmi internet adresi: www.gultendayioglu.com

    © ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ ve TİCARET A.Ş.

BASKI
    6. BASIM / OCAK 2000
AKDENİZ YAYINCILIK A.Ş.
Matbaacılar Sitesi No: 83
Bağcılar - İstanbul

ISBN 975 - 405 - 322 - 7

ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ
Celal Ferdi Gökçay Sk. Nebioğlu İşhanı
Cağaloğlu - İstanbul
Tel: (0212) 520 00 92 - 526 80 12
511 51 00 - 511 32 26
Faks: (0212) 526 80 11
www.altinkitaplar.com.tr
info@altinkitaplar.com.tr

İnternet Ortamına Taşıyan:
1001 Kitap - www.1001Kitap.com