İÇİNDEKİLER

KAPAK

SUNUŞ

DİN DERSLERİ PROGRAMI
3. Sınıf

   Cami
   Müezzin, İmam, Cemaat
   Bayramlarımız
   Bayramlarda Ne Yapılır?
   İman
   Bugünkü Türklerin Dini
   Hazreti Muhammet
   Muhammet'in Peygamberliği
   Hicret
   Müslümanlığın Etrafa Yayılması
   Peygamberin Son Haccı ve Ölümü
   Peygamberin Ahlakı
   Allah'a İman
   Allah Sevgisi

DİN DERSLERİ PROGRAMI
4. Sınıf

   Kimsenin İnancına Karışmamak
   Hayırlı İnsan Olmak
   Nasıl Hayır İşlemeliyiz?
   İslam Dini ve Ahlak
   Çalışmak
   Tevekkül
   Şükür
   İslamlık, İnsanlarla İyi Geçinmek, Hayırlı Olmaktır
   İslamlık Bağnazlığı Yasaklar
   Din Sahtekârlığı, İkiyüzlülük
   Hazreti Muhammet "Aleyhisselâm"
   Ehli Beyt, Eshap
   Hatice

DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
Beşinci Sınıf

   İslam Dininde Akıl Her Şeyden Üstündür
   Müslümanlıkta Saçma Şeylere İnanç Yoktur
   Cumhuriyet Devrinde Müslümanlık
   Din İşleri, Dünya İşlerinden Ayrıdır
   Müslümanlıkta Allah'la Kul Arasına Kimse Giremez
   Dünyadaki Müslümanlar
   Müslüman Milletlerin İçinde En Kuvvetli Millet Türklerdir
   Her Millet, Allah'a Kendi Dili ile Hitap Eder
   Kur'an'ı Kerim'deki Sözlerden
   Müslümanlar Allah'ı Nasıl Tanır?

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ


www.1001Kitap.com
6

DÜNYADAKİ MÜSLÜMANLAR
    Çocuklar, şu yukarıdaki haritaya bakın!

    Göreceksiniz ki, dünyadaki Müslümanlar yalnız biz değiliz. Amerika'nın, Avrupa'nın, Asya'nın çeşitli yerlerinde halkı Müslüman olan birçok memleketler var...

    Suriye'de pek az bulunan Hıristiyan Araplardan başka bütün Arabistan kıtası Müslüman; Asya'da, İran, Afganistan tamamen Müslüman; Türkistan, Hindistan ve Çin'de de birçok Müslüman var. Avrupa'da Müslümanlar, ta Avrupa içlerine kadar, Afrika'da da Mısır, Trablusgarp, Cezayir, Fas'tan başlayarak Sahrayı Kebir'i aşıp, ta aşağılara kadar yayılmışlar.

    Peygamber vefat ettikten sonra yerine geçen cumhurreisleri ve onlardan sonra kurulan Arap devletleri zamanında Müslümanlık ilerlemiş, etrafa yayılmıştır. Tarihte okuduğunuz gibi, Türkler de Müslümanlığı kabul etmişler, aklı her şeyden üstün tutan bu doğru ve sade dine girmişlerdir.

    Peygamber'in vefatından sonra birtakım yeni ihtiyaçlar doğmuş, zaman ilerlemiş, fikirler değişmişti. Onun için âlimler, Kur'an'ı Kerim'i, Peygamber'in sözlerini, Peygamber'in zamanında Müslüman olanların, yani sahabenin hareketlerini araştırmışlar, herkes, Müslümanlığın esaslarına, yani Allah'ın varlığına, birliğine, Peygamber'in doğru bulunduğuna dokunmamak şartıyla, aptesi, namazı, Allah'ın başka emirlerini Kur'an'dan, hadisten ve sahabenin hareketlerinden çıkarıp, fikrine, aklına uygun bir şekilde kabul etmiş, kendine göre bir yol tutmuştur.

    İşte bundan anlaşılıyor ki, İslam dini, her asra uygun bir dindir. Fikirlerin değişmesine, asrın ihtiyaçlarına göre, akla uygun bir şekilde kabul edilebilir. Zaten Müslümanlıktaki "fikir hürriyeti" başka dinlerde yoktur ve bunun içindir ki, bu kadar geniş bir ülkeyi kaplamıştır.

Mekke ve Kabe<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>