İÇİNDEKİLER

KAPAK

SUNUŞ

DİN DERSLERİ PROGRAMI
3. Sınıf

   Cami
   Müezzin, İmam, Cemaat
   Bayramlarımız
   Bayramlarda Ne Yapılır?
   İman
   Bugünkü Türklerin Dini
   Hazreti Muhammet
   Muhammet'in Peygamberliği
   Hicret
   Müslümanlığın Etrafa Yayılması
   Peygamberin Son Haccı ve Ölümü
   Peygamberin Ahlakı
   Allah'a İman
   Allah Sevgisi

DİN DERSLERİ PROGRAMI
4. Sınıf

   Kimsenin İnancına Karışmamak
   Hayırlı İnsan Olmak
   Nasıl Hayır İşlemeliyiz?
   İslam Dini ve Ahlak
   Çalışmak
   Tevekkül
   Şükür
   İslamlık, İnsanlarla İyi Geçinmek, Hayırlı Olmaktır
   İslamlık Bağnazlığı Yasaklar
   Din Sahtekârlığı, İkiyüzlülük
   Hazreti Muhammet "Aleyhisselâm"
   Ehli Beyt, Eshap
   Hatice

DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
Beşinci Sınıf

   İslam Dininde Akıl Her Şeyden Üstündür
   Müslümanlıkta Saçma Şeylere İnanç Yoktur
   Cumhuriyet Devrinde Müslümanlık
   Din İşleri, Dünya İşlerinden Ayrıdır
   Müslümanlıkta Allah'la Kul Arasına Kimse Giremez
   Dünyadaki Müslümanlar
   Müslüman Milletlerin İçinde En Kuvvetli Millet Türklerdir
   Her Millet, Allah'a Kendi Dili ile Hitap Eder
   Kur'an'ı Kerim'deki Sözlerden
   Müslümanlar Allah'ı Nasıl Tanır?

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ


www.1001Kitap.com


1

İSLAM DİNİNDE AKIL HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR


    İslam dini aklı her şeyden üstün tutmuştur. Hatta Peygamberimiz, "Din akıldır; aklı olmayanın dini de yoktur" demiştir.

    Şu halde Müslümanlıkta akla uygun olmayan hiçbir şey yoktur. Öyle Hıristiyanlardaki gibi Allah mıdır, insan mıdır belli olmayan bir peygamberin, akla sığmayan tuhaf hikâyelerin, altın kanatlı, bin bir dilli meleklerin Müslümanlıkta yeri yoktur. Müslümanlıkta peygamber, senin benim gibi bir insandan başka bir şey değildir. Kutsal kitabımız olan Kur'an, Peygamber'in kalbine doğmuş Allah sözleridir.

    Herkes yalnız kendi yaptığı işten sorumludur.

    Allah gökyüzünde değildir ve göklerde öyle kat kat altınlı, mücevherli saraylar yoktur. Bize fennin dediği her şey doğrudur. Fenne, akla uymayan şeyler, dinde yeri olmayan yalanlardır.

    Allah'ın oturduğu yeri, evi yoktur. O, her yerdedir. Her kuvvet o, her kudret onun kudreti, onun kuvvetidir. O, bizimle beraberdir.

    Allah'a ulaşmak, ona halimizi anlatmak için evliyalara muhtaç değiliz. Peygamberimiz bize Allah'ı böyle anlatmıştır.

    Bir adam, âlemleri yaratan kudrete, yani Allah'a ve onun Peygamberine fikren inanıverdi mi, hemen Müslüman olmuş sayılır. Ondan ötesi kolaydır. Mesela böyle bir adam namaz kılmasa, oruç tutmasa, "Müslümanlıkta namaz oruç yoktur" demedikçe dinden çıkmaz. Görüyorsunuz ya, akla ne uygun bir yol!..


<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>