İÇİNDEKİLER

KAPAK

SUNUŞ

DİN DERSLERİ PROGRAMI
3. Sınıf

   Cami
   Müezzin, İmam, Cemaat
   Bayramlarımız
   Bayramlarda Ne Yapılır?
   İman
   Bugünkü Türklerin Dini
   Hazreti Muhammet
   Muhammet'in Peygamberliği
   Hicret
   Müslümanlığın Etrafa Yayılması
   Peygamberin Son Haccı ve Ölümü
   Peygamberin Ahlakı
   Allah'a İman
   Allah Sevgisi

DİN DERSLERİ PROGRAMI
4. Sınıf

   Kimsenin İnancına Karışmamak
   Hayırlı İnsan Olmak
   Nasıl Hayır İşlemeliyiz?
   İslam Dini ve Ahlak
   Çalışmak
   Tevekkül
   Şükür
   İslamlık, İnsanlarla İyi Geçinmek, Hayırlı Olmaktır
   İslamlık Bağnazlığı Yasaklar
   Din Sahtekârlığı, İkiyüzlülük
   Hazreti Muhammet "Aleyhisselâm"
   Ehli Beyt, Eshap
   Hatice

DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
Beşinci Sınıf

   İslam Dininde Akıl Her Şeyden Üstündür
   Müslümanlıkta Saçma Şeylere İnanç Yoktur
   Cumhuriyet Devrinde Müslümanlık
   Din İşleri, Dünya İşlerinden Ayrıdır
   Müslümanlıkta Allah'la Kul Arasına Kimse Giremez
   Dünyadaki Müslümanlar
   Müslüman Milletlerin İçinde En Kuvvetli Millet Türklerdir
   Her Millet, Allah'a Kendi Dili ile Hitap Eder
   Kur'an'ı Kerim'deki Sözlerden
   Müslümanlar Allah'ı Nasıl Tanır?

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ


www.1001Kitap.com
DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI

Beşinci Sınıf


[Haftada 1 ders]


    Dünya işlerini, milletin idaresi için konulan kanunlar tayin eder. Beşeri muameleler, bu kanunlara tabidir. Bu muamelelerin din ile alakası yoktur. Beşeri işlerde akıl ile ilim hâkimdir. İslam dini dünyaya ait işlerde aklın ve ilmin hâkimiyetini kabul eder.

    İslam dininde Allah ile kul arasında vasıta yoktur. Her Müslüman Allah'ına bizzat ibadet eder. İslamda din reisleri yoktur, çünkü dine göre bütün Müslümanlar eşittir. Allah indinde hiçbir Müslümanın faziletten başka bir sebeple diğerlerinden fazla bir mevkii yoktur.

    Türklerden ve Araplardan başka İslam dinine mensup olan milletler de vardır: İranlılar, Afganlılar, Cavalılar, Hintlilerin Çinlilerin bir kısmı, Afrika halkının çoğu Müslümandır. Müslüman milletler arasında maddeten ve manen en çok ileri olan, Türk milletidir. İslamlık, yalnız Araplara mahsus olmadığından, her millet, Allah'ına kendi diliyle hitap eder, şükür ve dualarını kendi diliyle eda ederse, daha kalbi ve samimi olacağı için etkisi daha çok olur.

    [Uygun zamanlarda öğrencilere "Kur'anı Kerim"den seçilmiş ayetler okutturulacaktır.]


<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>