İÇİNDEKİLER

KAPAK

SUNUŞ

DİN DERSLERİ PROGRAMI
3. Sınıf

   Cami
   Müezzin, İmam, Cemaat
   Bayramlarımız
   Bayramlarda Ne Yapılır?
   İman
   Bugünkü Türklerin Dini
   Hazreti Muhammet
   Muhammet'in Peygamberliği
   Hicret
   Müslümanlığın Etrafa Yayılması
   Peygamberin Son Haccı ve Ölümü
   Peygamberin Ahlakı
   Allah'a İman
   Allah Sevgisi

DİN DERSLERİ PROGRAMI
4. Sınıf

   Kimsenin İnancına Karışmamak
   Hayırlı İnsan Olmak
   Nasıl Hayır İşlemeliyiz?
   İslam Dini ve Ahlak
   Çalışmak
   Tevekkül
   Şükür
   İslamlık, İnsanlarla İyi Geçinmek, Hayırlı Olmaktır
   İslamlık Bağnazlığı Yasaklar
   Din Sahtekârlığı, İkiyüzlülük
   Hazreti Muhammet "Aleyhisselâm"
   Ehli Beyt, Eshap
   Hatice

DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
Beşinci Sınıf

   İslam Dininde Akıl Her Şeyden Üstündür
   Müslümanlıkta Saçma Şeylere İnanç Yoktur
   Cumhuriyet Devrinde Müslümanlık
   Din İşleri, Dünya İşlerinden Ayrıdır
   Müslümanlıkta Allah'la Kul Arasına Kimse Giremez
   Dünyadaki Müslümanlar
   Müslüman Milletlerin İçinde En Kuvvetli Millet Türklerdir
   Her Millet, Allah'a Kendi Dili ile Hitap Eder
   Kur'an'ı Kerim'deki Sözlerden
   Müslümanlar Allah'ı Nasıl Tanır?

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ


www.1001Kitap.com


9

DİN SAHTEKÂRLIĞI, İKİYÜZLÜLÜK


    "Yazık o namaz kılanlara ki, namazlarından haberleri yoktur, onlar namazlarını gösteriş için kılarlar ve insanlardan hayrı men ederler."

    Yukarıdaki sözler, Kur'an'dadır. Gösteriş için namaz kılanların aleyhinde olduğunu tabii anladınız. Hakikaten bazı adamlar vardır ki, bunlar, namazlarını ancak gösteriş için, bize iyi adam, Müslüman adam desinler diye kılarlar.

    Böyle gösteriş için ibadet edenlerin hareketlerine "ikiyüzlülük" derler. Evvelden böyle adamlar aramızda bulunurdu. Saf halktan para koparmak için sokaklarda ellerinde tespih, dudaklarını kımıldatarak yavaş yavaş yürürler, camilerde iki dakikada kılınacak bir namazı mahsus bir saatte kılarlardı. Sonunda da halkı hayırdan men ederler, yani muhtaç ve layık olmadıkları halde, muhtaçlar dururken, din vergisi demek olan sadakayı, zekâtı kendileri alırlardı. İşte böyle adamlar, Kur'an'ın dediği gibi, namazlarından haberleri olmayan adamlardır. Çünkü namazdan, ibadetten maksat, Allah'ı hatırlamak, fenalık yapmamaktır. Zaten Kur'an'da da "Doğru namaz insanları kötülükten, fenalıktan men eder..." deniyor.

    Hayır yapmayan namazcıların namazı din sahtekârlığından başka bir şey değildir. İkiyüzlülük, adam aldatmak demek olduğundan, en büyük ahlaksızlıktır. Din sahtekârları, halkı aldatmak için, medeniyetin, ilerlemenin aleyhinde bulunurlardı. Mesela onlara sorulsa resme günah derlerdi. Güya resimler, yapan adamdan can isteyecek imiş... Ne saçma laf, değil mi?

    Resim, adamdan nasıl can ister? İstese bile biz ona nasıl can veririz?

    Peygamber, kendi zamanında taşlara, topraklara tapan vahşileri medeniyet yoluna sokmaya çalıştı. Putlara, resimlere tapmaya alışmışlardı. Eğer resmi yasaklamasaydı, kendilerinde kökleşen bu inançla bu sefer Peygamber öldükten sonra ona tapınmaya başlayacaklardı. Halbuki bugün millete faydası dokunan birinin, mesela Büyük Gazi'mizin heykelini görünce, yahut annemizin, babamızın, sevdiğimiz bir arkadaşın resmini elimize alınca ona tapar mıyız?

    Hürmet ederiz, fakat hürmet başkadır, tapınmak başka. Şu halde bugün resimden, heykelden hiçbir korku kalmamıştır ve bunlar katiyen günah değildir.

    Müslümanlık, körü körüne âdetlere saplanmak, görgülere bağlanmak değildir. Zaten hakiki din âlimleri de "Hükümler zamanlara göre değişir" demişlerdir. Aklın kabul etmediğini, medeniyetin uygun bulmadığını, din hiç kabul etmez ve uygun bulmaz.

    Bağnazların, din sahtekârlarının artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Büyük Gazi'miz ve arkadaşları çok yaşasınlar ki, bizi bu cahillerin ellerinden kurtardılar, bize doğru yolu gösterdiler.

    Son söz olarak şunu söyleyelim ki çocuklar, din, huy güzelliğidir. Milletine, vatanına, hükümete hayırlı olan adam da, dini, imanı bütün bir adamdır. Yoksa Allah'ın kuru ibadete hiçbir ihtiyacı yoktur.


<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>