İÇİNDEKİLER

KAPAK

SUNUŞ

DİN DERSLERİ PROGRAMI
3. Sınıf

   Cami
   Müezzin, İmam, Cemaat
   Bayramlarımız
   Bayramlarda Ne Yapılır?
   İman
   Bugünkü Türklerin Dini
   Hazreti Muhammet
   Muhammet'in Peygamberliği
   Hicret
   Müslümanlığın Etrafa Yayılması
   Peygamberin Son Haccı ve Ölümü
   Peygamberin Ahlakı
   Allah'a İman
   Allah Sevgisi

DİN DERSLERİ PROGRAMI
4. Sınıf

   Kimsenin İnancına Karışmamak
   Hayırlı İnsan Olmak
   Nasıl Hayır İşlemeliyiz?
   İslam Dini ve Ahlak
   Çalışmak
   Tevekkül
   Şükür
   İslamlık, İnsanlarla İyi Geçinmek, Hayırlı Olmaktır
   İslamlık Bağnazlığı Yasaklar
   Din Sahtekârlığı, İkiyüzlülük
   Hazreti Muhammet "Aleyhisselâm"
   Ehli Beyt, Eshap
   Hatice

DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
Beşinci Sınıf

   İslam Dininde Akıl Her Şeyden Üstündür
   Müslümanlıkta Saçma Şeylere İnanç Yoktur
   Cumhuriyet Devrinde Müslümanlık
   Din İşleri, Dünya İşlerinden Ayrıdır
   Müslümanlıkta Allah'la Kul Arasına Kimse Giremez
   Dünyadaki Müslümanlar
   Müslüman Milletlerin İçinde En Kuvvetli Millet Türklerdir
   Her Millet, Allah'a Kendi Dili ile Hitap Eder
   Kur'an'ı Kerim'deki Sözlerden
   Müslümanlar Allah'ı Nasıl Tanır?

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ


www.1001Kitap.com


8

İSLAMLIK BAĞNAZLIĞI YASAKLAR


    İnsanlar, yaşadıkları yerlerde bilgilerine, görgülerine göre birtakım âdetler edinmişlerdir. Böyle âdetlere bağlanan, "Bunları ben babamdan gördüm, bırakmam" diyen, yeniliği kabul etmeyen adamlara bağnaz derler.

    Bağnazlık çok kötü bir şeydir. Milletimizi çok geride bırakmıştır. Siz bağnazlık devirlerini pek iyi bilmezsiniz çocuklar, evvelden millet bu yüzden neler çekti!..

    Avrupa'da matbaa icat edilmiş, kitaplar basılıyor, halk, bilgisini artırıyordu da, hocalar inat ettiler, bize matbaayı kabul ettirmediler. "Biz, böyle şey görmedik, Müslümanlığa uymaz" dediler. Yıllarca yazma kitaplardan okundu; ilim âşığı adamlar kitapları yazmak için göz nuru döktüler. Halbuki şimdi bütün kitaplarımız, kolayca matbaalarda basılıyor.

    Bağnazlar, bilir bilmez her şeye karışırlardı. Halkın yemesine içmesine, giyinmesine kuşanmasına söz söylerler, ilerleme yolunda millete engel olurlardı.

    Halbuki bağnazlık, İslam dininde hiç yoktur. Peygamber, bağnazlığı hiç sevmezdi. Kendisine inananlara "Elbisenizi yıkayın, saçlarınızın, bıyıklarınızın fazlasını kestirin, dişlerinizi fırçalayın, temiz olun!" derdi.

    "Edep dairesinde süslenin, insanlar arasında bir ben gibi olun; ağzınız kokarak yanıma gelmeyin" diye nasihat ederdi.

    "Saçı olan güzel koku sürsün, tarasın, süslesin!" sözü de Peygamberimizin sözlerindendir. Yerlere tükürmeyi, pis olmayı yasaklar, "Allah, insana bir nimet verince eserini üstünde görmeyi sever" derdi.

    Şu halde yıkanmak, banyo yapmak, dişlerini fırçalamak, güzel ve çağdaş elbise giymek, süslenmek, bıyık kesmek, hatta temizlik için tıraş etmek, hep Müslümanlığın emirlerindendir.

    Müslümanlık, temizlik üstüne kurulmuştur. Doktorluğu din ilminden daha üstün tutmuştur. Kuvvetli, gürbüz, temiz, şık olmak, Müslümanlığın istediği şeylerdir.

    Size tuhaf bir şey söyleyeyim mi çocuklar, böyle olduğu halde, bağnaz kara kuvvet taraftarları, Cumhuriyet'ten evvel jimnastiği bile yasaklamak istemişlerdi.

    Halbuki Peygamber, zamanında ata binmeyi, ok atmayı teşvik eder, ok atarak idman yapmayı emrederdi. Bu zamanda olsaydı, şüphe yok ki, futbol, voleybol, tenis gibi çağdaş oyunları, izciliği teşvik eder, kendi de oynardı. Medeni ve sağlıklı bir başlık olan şapkayı ümmetine giydirirdi. Zaten zamanında Bizans (İstanbul) İmparatoru'nun kendisine hediye olarak gönderdiği elbiseyi ve başlığı da giymişti.

    Müslümanlık, bağnazlık yolu değil, yenilik ve medeniyet yoludur. İslamda bağnazlık yoktur. Bağnazlar, Müslümanlığı anlamamış cahil adamlardır. Bağnazlık, bir milleti geri bırakır, kuvvetten düşürür, bağımsızlığını mahveder, medeniyetin düşmanıdır.

    Halbuki biz Türkler, medeni bir milletiz. Medeniyet âleminin bütün güzel ve iyi âdetlerini aldık, bağnazlığı başımızdan attık, kara kuvveti gömdük, hortlamasına bir daha tahammül edemeyiz.


<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>