İÇİNDEKİLER

KAPAK

SUNUŞ

DİN DERSLERİ PROGRAMI
3. Sınıf

   Cami
   Müezzin, İmam, Cemaat
   Bayramlarımız
   Bayramlarda Ne Yapılır?
   İman
   Bugünkü Türklerin Dini
   Hazreti Muhammet
   Muhammet'in Peygamberliği
   Hicret
   Müslümanlığın Etrafa Yayılması
   Peygamberin Son Haccı ve Ölümü
   Peygamberin Ahlakı
   Allah'a İman
   Allah Sevgisi

DİN DERSLERİ PROGRAMI
4. Sınıf

   Kimsenin İnancına Karışmamak
   Hayırlı İnsan Olmak
   Nasıl Hayır İşlemeliyiz?
   İslam Dini ve Ahlak
   Çalışmak
   Tevekkül
   Şükür
   İslamlık, İnsanlarla İyi Geçinmek, Hayırlı Olmaktır
   İslamlık Bağnazlığı Yasaklar
   Din Sahtekârlığı, İkiyüzlülük
   Hazreti Muhammet "Aleyhisselâm"
   Ehli Beyt, Eshap
   Hatice

DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
Beşinci Sınıf

   İslam Dininde Akıl Her Şeyden Üstündür
   Müslümanlıkta Saçma Şeylere İnanç Yoktur
   Cumhuriyet Devrinde Müslümanlık
   Din İşleri, Dünya İşlerinden Ayrıdır
   Müslümanlıkta Allah'la Kul Arasına Kimse Giremez
   Dünyadaki Müslümanlar
   Müslüman Milletlerin İçinde En Kuvvetli Millet Türklerdir
   Her Millet, Allah'a Kendi Dili ile Hitap Eder
   Kur'an'ı Kerim'deki Sözlerden
   Müslümanlar Allah'ı Nasıl Tanır?

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ


www.1001Kitap.com


4

ÇALIŞMAK


    "İnsan ancak çalıştığı şeyi kazanır."

    Bu söz, kutsal kitabımız olan Kur'an'dadır. Bundan da anlaşılıyor ki, İslamlık, herkesin çalışmasını istiyor. Çalışmayanların hiçbir şey elde edemeyeceklerini söylüyor.

    Peygamber, kurmak istediği din için ne kadar çalıştı. Memleketi olan Mekke'den Medine'ye taşındı. Halkı birer birer fena huylardan vazgeçirdi. İyi sözleriyle, nazik mu-amelesiyle kendisini herkese sevdirdi. Mekkelilerle savaştı. Nihayet çalışmasının neticelerini gördü. İslam dini her tarafa yayıldı.

    Böyle yapmasaydı da oturup dua etseydi acaba bir şey kazanabilir miydi? Peygamber, yalnız din için değil, yaşamak için, ailesini geçirdirmek için de çalışmıştır. Kendisine uyanları da ticarete, ziraata, sanata teşvik ederdi.

    "Kazancın onda dokuzu ticarettir. Kazancınızı toprak içinde arayın, ziraat edin; Allah sanat sahibi olan Müslümanı sever" derdi.

    Çalışmayan adam fakir olur, fukarası çok milletler, zayıf düşer, nihayet bağımsızlıklarını kaybederler. Onun için yine Peygamber "az kaldı ki, fakirlik, imansızlık oluyordu" demiştir.

    Müslümanlıkta yalnız erkek değil, kadın da çalışacaktır. Peygamber böyle diyor, böyle istiyor. Görüyorsunuz ya çocuklar, Müslümanlık öyle kuru kuru namaz kılmak, oruç tutmak, ibadet etmekle olmuyor. İslam büyükleri hep çalışırlar, kazançlarını yerlerdi. Dördüncü Cumhurreisi Ali bile boş vakitlerinde çarşıda hurma satarak geçinirdi.

    Tembellik, miskinlik, İslam dininde hiç yoktur. Birinci Cumhurreisi Ebu Bekir, daima camide gördüğü bir arkadaşına "Seni kazanç için çalışırken görmem, böyle daima camide görmemden hayırlıdır" diye nasihat etmişti.

    İlk dersten beri söylediğimiz hayırlı insan olmak ne ile olur, hayır ne ile yapılır? Para ile değil mi?

    Para da elbette çalışmakla kazanılır. Bir milletin ruhu, ticaret ve ziraattır. Yabancı memleketlere fazla mal satıp oralardan az mal alan, ihtiyacını kendisi giderip yabancı milletlere muhtaç olmayan millet, kuvvetli ve zengin olur. Zengin milletin de hem kendisine hem de bütün insanlara hayrı dokunur. Zenginlik, fabrikalarla, sanatla, ticaretle olabilir. Halbuki evvelden Müslümanlığı yanlış anlayanlar, dünya için çalışmazlar, miskin miskin tekke köşelerinde, cami bucaklarında otururlar, sefil bir halde yaşarlar; yaşayamazlar, sürünürlerdi.

    Bu inanç ne yanlış ve ne saçma bir inançtır. Kendisine, kendi milletine hayrı dokunmayan adamın ne şerefi olabilir? Mesela bir doktor mikrobu, birisi aşıyı keşfetmiş, bütün insanlığı öldürücü bir hastalıktan kurtarmış, öbür tarafta birisi de karnını doyurmaktan âciz, cami köşesinde boyuna namaz kılıyor! Acaba Allah bunların hangisini sever. Allah'ın kulları bir adamdan razı olursa, Allah da razı olur. Peygamberimiz "Allah cemiyetle beraberdir" diyor. Cumhuriyetimiz tembel yatağı olan yerleri kapattı, halka Müslümanlığı yanlış anlatan cahilleri susturdu. Milletimiz ticarete, sanata alışmaya başladı. Memleketimizde yer yer fabrikalar açılıyor. İşte Müslümanlığın istediği "çalışmak devri" şimdi geldi.

    Çocuklar, siz de doğru Müslüman olmak isterseniz, daha okul sıralarında iken çalışmaya, vazifelerinizi yapmaya alışın!..


<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>