İÇİNDEKİLER

KAPAK

SUNUŞ

DİN DERSLERİ PROGRAMI
3. Sınıf

   Cami
   Müezzin, İmam, Cemaat
   Bayramlarımız
   Bayramlarda Ne Yapılır?
   İman
   Bugünkü Türklerin Dini
   Hazreti Muhammet
   Muhammet'in Peygamberliği
   Hicret
   Müslümanlığın Etrafa Yayılması
   Peygamberin Son Haccı ve Ölümü
   Peygamberin Ahlakı
   Allah'a İman
   Allah Sevgisi

DİN DERSLERİ PROGRAMI
4. Sınıf

   Kimsenin İnancına Karışmamak
   Hayırlı İnsan Olmak
   Nasıl Hayır İşlemeliyiz?
   İslam Dini ve Ahlak
   Çalışmak
   Tevekkül
   Şükür
   İslamlık, İnsanlarla İyi Geçinmek, Hayırlı Olmaktır
   İslamlık Bağnazlığı Yasaklar
   Din Sahtekârlığı, İkiyüzlülük
   Hazreti Muhammet "Aleyhisselâm"
   Ehli Beyt, Eshap
   Hatice

DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
Beşinci Sınıf

   İslam Dininde Akıl Her Şeyden Üstündür
   Müslümanlıkta Saçma Şeylere İnanç Yoktur
   Cumhuriyet Devrinde Müslümanlık
   Din İşleri, Dünya İşlerinden Ayrıdır
   Müslümanlıkta Allah'la Kul Arasına Kimse Giremez
   Dünyadaki Müslümanlar
   Müslüman Milletlerin İçinde En Kuvvetli Millet Türklerdir
   Her Millet, Allah'a Kendi Dili ile Hitap Eder
   Kur'an'ı Kerim'deki Sözlerden
   Müslümanlar Allah'ı Nasıl Tanır?

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ


www.1001Kitap.com


3

İSLAM DİNİ VE AHLAK


    "Ben, güzel huyları tamamlamak için gönderildim."

    Çocuklar, yukarıda okuduğunuz söz, Peygamberimizin buyruğudur. Hakikaten Hazreti Muhammet, insanlara güzel huyları öğretmeyi kendisine iş edinmişti.

    Peygamber'den evvel Araplar, medeniyet nedir bilmezler, birbirleriyle kavga ederler, birbirlerinin mallarını yağma ederler, aralarında kan güderler, kız çocuklarını diri diri topraklara gömerler, dağlara taşlara tapınırlar, sürü ile kadın alırlardı. Kumar oynamak, şarap içip sarhoş olmak aralarında bir şerefti.

    Peygamber bütün bunları kaldırdı, aile esaslarını kurdu. Müslümanların temiz yürekli, güzel huylu olmalarını istedi. Peygamberimize bir gün "din nedir?" diye üç kere sormuşlardı da üç soruya da "huy güzelliğidir" diye cevap vermişti.

    Demin söylediğimiz gibi, Müslümanlık kumar oynamayı, şarap içmeyi yasak etmiştir. Neden? Çünkü bunları yapan adam, evvela kendi sağlığını zehirliyor, parasız pulsuz bir sefil, bir ahlaksız oluyor. Sonra bir toplum içinde böyle ahlaksız adamlar çoğalırsa, o toplum zayıflar, sefil olur.

    Sağlığını, ahlakını gözeten, içinde yaşadığı toplumun, yani milletinin, vatanının ilerlemesini isteyen bir adam, rakı içmez, kumar oynamaz.

    Sonra büyüklere itaatsizlik etmek, birbirinin malına, canına zarar vermek, vatandaşlarının imanına, inancına karışmak gibi şeyler, hem insanın kendisine hem de içinde yaşadığı topluma zarar verir. O toplumun düzenini bozar. Bunları yapan adamlar ahlaksız kimselerdir.

    Ahlak, büyüklere itaat etmeyi, kimsenin malına, canına zarar vermemeyi, milletinin, vatanının menfaatına, ilerlemesine engel olmadıkça kimsenin inancına, imanına karışmamayı emretmiştir. İslam dini de bize bunları emrediyor.

    Kendisine, ailesine, milletine faydası olmayan kimseler, istedikleri kadar "Müslümanız" desinler faydası yoktur. Çünkü Müslümanlık, dilde değil kalptedir. O da ancak Peygamberimizin dediği gibi, fena şeylerden sakınmak, kendine, ailesine milletine faydalı olmakla olur. Çünkü "din, huy güzelliğidir".

    Görüyorsunuz ya çocuklar, Müslümanlık, bize ahlakın emrettiği şeyleri emrediyor. Vatanına, milletine hayrı dokunmayan kimseleri sevmiyor. Şu halde doğru bir Müslüman, güzel huylu, herkese hayrı dokunan bir insandır. Hepimiz daha bu yaştan kendimize, ailemize, milletimize hayırlı bir insan olmaya çalışalım ve ona göre hazırlanalım.


<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>