İÇİNDEKİLER

KAPAK

SUNUŞ

DİN DERSLERİ PROGRAMI
3. Sınıf

   Cami
   Müezzin, İmam, Cemaat
   Bayramlarımız
   Bayramlarda Ne Yapılır?
   İman
   Bugünkü Türklerin Dini
   Hazreti Muhammet
   Muhammet'in Peygamberliği
   Hicret
   Müslümanlığın Etrafa Yayılması
   Peygamberin Son Haccı ve Ölümü
   Peygamberin Ahlakı
   Allah'a İman
   Allah Sevgisi

DİN DERSLERİ PROGRAMI
4. Sınıf

   Kimsenin İnancına Karışmamak
   Hayırlı İnsan Olmak
   Nasıl Hayır İşlemeliyiz?
   İslam Dini ve Ahlak
   Çalışmak
   Tevekkül
   Şükür
   İslamlık, İnsanlarla İyi Geçinmek, Hayırlı Olmaktır
   İslamlık Bağnazlığı Yasaklar
   Din Sahtekârlığı, İkiyüzlülük
   Hazreti Muhammet "Aleyhisselâm"
   Ehli Beyt, Eshap
   Hatice

DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
Beşinci Sınıf

   İslam Dininde Akıl Her Şeyden Üstündür
   Müslümanlıkta Saçma Şeylere İnanç Yoktur
   Cumhuriyet Devrinde Müslümanlık
   Din İşleri, Dünya İşlerinden Ayrıdır
   Müslümanlıkta Allah'la Kul Arasına Kimse Giremez
   Dünyadaki Müslümanlar
   Müslüman Milletlerin İçinde En Kuvvetli Millet Türklerdir
   Her Millet, Allah'a Kendi Dili ile Hitap Eder
   Kur'an'ı Kerim'deki Sözlerden
   Müslümanlar Allah'ı Nasıl Tanır?

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ


www.1001Kitap.com


Nasıl Hayır işlemeliyiz?

    Bazı insanlar fakirlere, yetimlere, dul kadınlara sadaka verirler; elbette bu bir hayırdır. Fakat acaba biz, bir fakire ne kadar sadaka verebiliriz; beş kuruş, on kuruş, bir lira, beş lira, değil mi?..

    Bizim vereceğimiz bu kadarcık para, memleketimizde ki bütün fakirleri, yetimleri sevindirir, onların ihtiyacını giderir mi?..

    Ne gezer?.. Hatta bir fakire bile bir haftalık yiyecek parası olamaz.

    Şu halde ne yapalım?.. Acaba hepimiz vereceğimiz paraları bir araya toplasak nasıl olur? Muhakkak sizin de aklınız eriyor ki, o vakit azar azar vereceğimiz paraların toplamı çoğalır ve bir fakire değil, on fakire bakılabilir.

    İşte yavrularım, memleketimizde böyle hayır işlerine yardım etmek için bazı kimseler bir araya gelmişler, cemiyetler yapmışlardır. Bunlar, halkın paralarını bir araya toplayarak toptan yardım yaparlar.

    Yurt bilgisinde de bu cemiyetleri okumuşsunuzdur. Himayei Etfal (Çocukları Koruma) Cemiyeti binlerce kimsesiz yavruya bakıyor. Küçüklerine süt veriyor, büyüklerini okutuyor, adam ediyor.

    Hilali Ahmer (Kızılay), savaşlarda vatan için yaralanan askerlerimizin yaralarını sarıyor, dertlerine bakıyor, barış zamanlarında şehit çocuklarına, savaşta organlarından birini kaybetmiş olan malul gazilerimize, yarım şehitlere bakıyor, onlara iş buluyor.

    Okullarda fakir ve gıdasız çocuklara yemek veriyor.

    Hilali Ahdar (Yeşilay), milletimize düşman olan, (*) hayatımızı, sağlığımızı zehirleyen içki ile uğraşıyor, bunun fenalığını millete anlatmak için bir dergi çıkarıyor.

    Darülaceze (Âcizler Yurdu), fakirleri bir araya toplayıp onlara bakıyor, hastalarını tedavi ettiriyor.

    Bu cemiyetlere üye olan Türkler, seneden seneye yahut aydan aya cemiyete para veriyorlar da bu kadar hayırlı işler, biriken bu paralarla yapılıyor. Bu işleri teker teker, yalnızca yapabilir miyiz?

    Mademki yapamıyoruz, bu cemiyetlere üye olup paralarımızı oralara vermeliyiz. Hem yapacağımız, yerinde bir hayır olur, hem de toplanan paralara karışan azıcık paramızla çok, pek çok iş görülmüş olur. Bir de çocuklar, her şey vatanımızın selamette, memleketimizin rahatta olmasıyla yapılabilir.

    Türk milleti, bağımsız bir millet olmasa, ne hayır yapacak paramız kalır, ne de hayrı emreden dinimiz.

    En büyük hayır, vatana yapılmalıdır. Vatan, eski kafalı kör bağnazların zannettikleri gibi, dua ile korunmaz.

    Silahla, kuvvetle, askerle korunur. Askerimiz, silahımız olmasaydı İstiklal Harbi'ni kazanabilir miydik?

    Şimdi, en büyük kuvvet, uçaklardadır. Birkaç uçak, koca bir şehri, büyük bir orduyu beş on bomba ile bir anda harap ediyor. Uçakları bulunan düşmanlarımıza karşı koyabilmek için bizim de uçaklarımız olmalıdır.

    İşte millete uçak almak için "Tayyare Cemiyeti" isminde bir cemiyet vardır.

    Milletin yaptığı bağışlarla uçaklar alıyor, onları idare edecek pilotları yetiştirmek için okullar açıyor, özetle daima bizim menfaatımıza çalışıyor. Yapacağımız hayırlarda evvela bu cemiyeti düşünmeliyiz.

    Netice olarak şunu söyleyelim ki, kurban bayramlarında kurban alıp keserek kendimiz yiyeceğimize, karnı tok komşularımıza dağıtacağımıza, parasını bu cemiyetlerden birine vermeliyiz. Şeker bayramlarında, ramazanlarda vereceğimiz paraları Tayyare, Hilali Ahmer, Himayei Etfal gibi hayır yapan cemiyetlerden birine verirsek, dinimizin dediğini asıl o vakit yapmış oluruz.

Dipnot:
* Kitabın 1927 yılındaki eski yazı basımında "milletimize Yunan kadar düşman olan" şeklinde. (Kaynak Yayınları'nın notu.)<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>