İÇİNDEKİLER

KAPAK

SUNUŞ

DİN DERSLERİ PROGRAMI
3. Sınıf

   Cami
   Müezzin, İmam, Cemaat
   Bayramlarımız
   Bayramlarda Ne Yapılır?
   İman
   Bugünkü Türklerin Dini
   Hazreti Muhammet
   Muhammet'in Peygamberliği
   Hicret
   Müslümanlığın Etrafa Yayılması
   Peygamberin Son Haccı ve Ölümü
   Peygamberin Ahlakı
   Allah'a İman
   Allah Sevgisi

DİN DERSLERİ PROGRAMI
4. Sınıf

   Kimsenin İnancına Karışmamak
   Hayırlı İnsan Olmak
   Nasıl Hayır İşlemeliyiz?
   İslam Dini ve Ahlak
   Çalışmak
   Tevekkül
   Şükür
   İslamlık, İnsanlarla İyi Geçinmek, Hayırlı Olmaktır
   İslamlık Bağnazlığı Yasaklar
   Din Sahtekârlığı, İkiyüzlülük
   Hazreti Muhammet "Aleyhisselâm"
   Ehli Beyt, Eshap
   Hatice

DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
Beşinci Sınıf

   İslam Dininde Akıl Her Şeyden Üstündür
   Müslümanlıkta Saçma Şeylere İnanç Yoktur
   Cumhuriyet Devrinde Müslümanlık
   Din İşleri, Dünya İşlerinden Ayrıdır
   Müslümanlıkta Allah'la Kul Arasına Kimse Giremez
   Dünyadaki Müslümanlar
   Müslüman Milletlerin İçinde En Kuvvetli Millet Türklerdir
   Her Millet, Allah'a Kendi Dili ile Hitap Eder
   Kur'an'ı Kerim'deki Sözlerden
   Müslümanlar Allah'ı Nasıl Tanır?

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ


www.1001Kitap.com


2

HAYIRLI İNSAN OLMAK


    Peygamberimiz, "Müslümanlıkta ne zarar görmek, ne de zarar vermek vardır, insanların hayırlısı, insanlara menfaati dokunan, fenası da zararı dokunan kimsedir" diyor. Anlıyorsunuz ya, Müslümanlığın esaslarından biri de hayırlı insan olmaktır.

    Yoksa öyle Cumhuriyet'ten evvelki zamanlarda olduğu gibi, bir köşeye çekilip gece gündüz ibadet etmek, kimseye faydası dokunmamak, Müslümanlık değildir.

    İbadet, Allah'a karşı bir vazifedir. Fakat bu vazifeyi yapmakla bütün vazifelerimiz bitmiş olmaz. Yalnız ibadet etmekle, ailemize, milletimize, vatanımıza, hükümetimize karşı vazifelerimizi yapmış olmayız.

    Halbuki bizi küçücük iken büyüten ailemize, bizi rahat yaşatan hükümetimize, milletimize, bizi göğsünün üstünde yaşatan vatanımıza karşı da birçok vazifelerimiz vardır. Bu vazifeleri yapmazsak, Allah da razı olmaz, kul da...

    İslam büyüklerinden ve İslamın dördüncü cumhurreisi olan Ali, ailesine bakmayıp bir köşeye çekilerek ibadet eden birisine, "Ey kendisine düşman olan adam, sende ailenin, milletinin, hükümetinin birçok hakları vardır. Fazla ibadet etme de, onlara karşı olan vazifelerini de yap!" demiştir.

    Peygamberimiz, dul kadınlara, yetim çocuklara yardımlarda bulunur, evinde de kendi işini kendi görür, karısına yardım ederdi.

    Birinci cumhurreisi olan Ebubekir, zalim adamların elinde esir olan köleleri parasıyla satın alır, serbest bırakır, onlara hürriyetlerini verirdi. İkinci cumhurreisi Ömer, fakirlere arkasında un taşırdı. Üçüncü cumhurreisi Osman, bir savaşta bütün parasını Peygamberimize vermiş, bu para ile orduya lazım olan şeyler alınmıştı.

    Müslümanlar daima hayır işler ve bundan zevk duyarlar. İnsanlara hayrı dokunmayan adam, hakiki Müslüman değildir.

    Evvela ailemize, milletimize, vatanımıza, sonra bütün insanlara karşı hayırlı olmalıyız.


<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>