İÇİNDEKİLER

KAPAK

SUNUŞ

DİN DERSLERİ PROGRAMI
3. Sınıf

   Cami
   Müezzin, İmam, Cemaat
   Bayramlarımız
   Bayramlarda Ne Yapılır?
   İman
   Bugünkü Türklerin Dini
   Hazreti Muhammet
   Muhammet'in Peygamberliği
   Hicret
   Müslümanlığın Etrafa Yayılması
   Peygamberin Son Haccı ve Ölümü
   Peygamberin Ahlakı
   Allah'a İman
   Allah Sevgisi

DİN DERSLERİ PROGRAMI
4. Sınıf

   Kimsenin İnancına Karışmamak
   Hayırlı İnsan Olmak
   Nasıl Hayır İşlemeliyiz?
   İslam Dini ve Ahlak
   Çalışmak
   Tevekkül
   Şükür
   İslamlık, İnsanlarla İyi Geçinmek, Hayırlı Olmaktır
   İslamlık Bağnazlığı Yasaklar
   Din Sahtekârlığı, İkiyüzlülük
   Hazreti Muhammet "Aleyhisselâm"
   Ehli Beyt, Eshap
   Hatice

DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
Beşinci Sınıf

   İslam Dininde Akıl Her Şeyden Üstündür
   Müslümanlıkta Saçma Şeylere İnanç Yoktur
   Cumhuriyet Devrinde Müslümanlık
   Din İşleri, Dünya İşlerinden Ayrıdır
   Müslümanlıkta Allah'la Kul Arasına Kimse Giremez
   Dünyadaki Müslümanlar
   Müslüman Milletlerin İçinde En Kuvvetli Millet Türklerdir
   Her Millet, Allah'a Kendi Dili ile Hitap Eder
   Kur'an'ı Kerim'deki Sözlerden
   Müslümanlar Allah'ı Nasıl Tanır?

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ


www.1001Kitap.com


10

MÜSLÜMANLIĞIN ETRAFA YAYILMASI


    Hazreti Muhammet Medine'ye geldikten sonra müşrikler artık Müslümanlığın büsbütün ilerleyeceğini anladılar. Müslümanlarla savaşmaya karar verdiler.

    Peygamber, bunlara karşı koydu, savaşlarda ordularını bozdu. Son defa olarak Mekkeliler bütün kabilelerle birleşip Medine'yi almaya gidiyorlardı. Hazreti Muhammet, yanındakilerle konuşup görüştükten sonra arkadaşlarından birinin fikrini kabul etti; Medine'nin etrafına geniş bir hendek kazıldı. Mekkeliler, Medine'yi kuşatmaya gelince, o vakte kadar hiç görmedikleri hendekten geçemediler, savaşta da mağlup oldular, çekilip gittiler.

    Görüyorsunuz ya çocuklar, Peygamberimiz, her işi fikrine inandığı arkadaşları ile görüşerek, onların düşüncelerini, isteklerini anlayarak yapıyor, yenilikleri hemen kabul ediyor, bu sayede de düşmanlara galip geliyor.

    Bu savaştan sonra Mekkeliler bir daha Medine'ye gelmeye cesaret edemediler. Epeyce bir zaman barış içinde geçti. Peygamber, barış zamanlarında boş durmadı; silahlarını çoğalttı. Civardaki kabileler de Müslüman olmaya başlamışlardı. Mekkeliler, Medine hükümetini tanımaya mecbur olmuşlardı. Aralarında bir de barış antlaşması yapılmıştı. Fakat Mekkeliler, bu antlaşma şartlarını bozdular. Peygamber de esasen hazırlığını bitirmişti. Büyük bir ordu ile Mekke'ye yürüdü. Mekkeliler, karşı durmaya cesaret edemediler. Savaş olmadan Mekke Peygamber'e teslim oldu.

    Hazreti Muhammet, şehre girince Kabe'yi ziyaret etti. Putları birer birer attı. Bu taş parçalarına tapınan, kurbanlar kesen müşrikler de görüp inandılar ki, putlar ne hayra yarıyor, ne şerre... O zamana kadar bunlara tapındıklarından utandılar; birçoğu Müslüman oldu.

    Hazreti Muhammet, vaktiyle kendini öldürmeye niyet eden, kanına susayan düşmanlarının hepsini affetti. Ne büyüklük değil mi?..

    Peygamber, Mekke'de bir ay oturduktan sonra gene Medine'ye döndü. Artık herkes Müslümanlığın büyüklüğünü anlamıştı. Arap kabilelerinin birçoğu Müslüman olmak istiyorlardı. Hazreti Peygamber, bunlara öğretmenler yolladı. Civardaki valilere de mektuplar ve elçilerle Müslümanlığı anlattı.

    Hemen hemen bütün Arabistan Müslüman olmuştu...


<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>