İÇİNDEKİLER

KAPAK

SUNUŞ

DİN DERSLERİ PROGRAMI
3. Sınıf

   Cami
   Müezzin, İmam, Cemaat
   Bayramlarımız
   Bayramlarda Ne Yapılır?
   İman
   Bugünkü Türklerin Dini
   Hazreti Muhammet
   Muhammet'in Peygamberliği
   Hicret
   Müslümanlığın Etrafa Yayılması
   Peygamberin Son Haccı ve Ölümü
   Peygamberin Ahlakı
   Allah'a İman
   Allah Sevgisi

DİN DERSLERİ PROGRAMI
4. Sınıf

   Kimsenin İnancına Karışmamak
   Hayırlı İnsan Olmak
   Nasıl Hayır İşlemeliyiz?
   İslam Dini ve Ahlak
   Çalışmak
   Tevekkül
   Şükür
   İslamlık, İnsanlarla İyi Geçinmek, Hayırlı Olmaktır
   İslamlık Bağnazlığı Yasaklar
   Din Sahtekârlığı, İkiyüzlülük
   Hazreti Muhammet "Aleyhisselâm"
   Ehli Beyt, Eshap
   Hatice

DİN DERSLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
Beşinci Sınıf

   İslam Dininde Akıl Her Şeyden Üstündür
   Müslümanlıkta Saçma Şeylere İnanç Yoktur
   Cumhuriyet Devrinde Müslümanlık
   Din İşleri, Dünya İşlerinden Ayrıdır
   Müslümanlıkta Allah'la Kul Arasına Kimse Giremez
   Dünyadaki Müslümanlar
   Müslüman Milletlerin İçinde En Kuvvetli Millet Türklerdir
   Her Millet, Allah'a Kendi Dili ile Hitap Eder
   Kur'an'ı Kerim'deki Sözlerden
   Müslümanlar Allah'ı Nasıl Tanır?

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ


www.1001Kitap.com


Cami ve minare
2

MÜEZZİN, İMAM, CEMAAT


    Camilerin minarelerini hepiniz bilirsiniz. Namaz vakitlerinde güzel sesli kimseler minarelerde ezan okuyarak bizi camiye çağırırlar. Bunlara müezzin denir.

    Müezzinler, caminin içinde de "mahfel"de Kur'an ve namaz dualarını okurlar.

    Namaz kıldıran adama "imam", imamla beraber namaz kılan kimselere "cemaat" denir. Namaz kılınırken imam mihrapta bulunur. Müslümanlıkta, Hıristiyanların papazları gibi ayrıca din büyükleri yoktur. Herkes birdir. Namaz kılmasını bilen her Müslüman, imamlık ve müezzinlik yapabilir, ezan okuyabilir; halbuki Hıristiyanlar böyle değildir. Papazları olmazsa ibadet edemezler. Mihrabın yanındaki merdivenli, yüksek yer minberdir. Cuma günleri imam efendi oraya çıkıp Müslümanlara nasihat eder, nutuk verir. Bu nutka "hutbe" derler.

    Cuma günleri, Müslümanların günüdür. O gün her yer tatildir. Herkes, camiye gidip Allah'a ibadet ettikten sonra gezer, eğlenir, bir haftalık yorgunluğunu çıkarır.

Mihrap ve minber `Süleymaniye Camii`

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>