Canım yeğenlerim
Nilgün, Esen, Şevket ve Sıddıka'ya sevgilerimle


Önsöz


    "Türk Ailesi Antropolojisi" başlığı altında oluşturduğumuz kitabımız, aynı zamanda aile sosyolojisi alanım da ilgilendirmektedir. Kitap, bu konularda çeşitli zamanlarda yaptığımız görgül araştırmalar, gözlemler ve literatür çalışmasına dayalıdır. Kuşkusuz aile kurumu tek başına ele alındığında, geniş bir içeriğe sahiptir. Evlenme, nişanlanma, düğün, aile içi ilişkiler, aileler arası ilişkiler, çocuklar, kadın, akraba ilişkileri gibi konular bu alanı kapsamaktadır.

    Birinci bölümde İslam öncesi ve sonrasını içeren eski Türk ailesine yer verilmiştir, ikinci bölüm ise, geleneksel Türk ailesinin bazı konularına yöneliktir. Üçüncü bölümde, aileye ilişkin yeni oluşumlar incelenmiş ve son bölümde ise "kadın" konularından bazıları ele alınmıştır.

    Açıklamalarımız, toplumumuzun sosyokültürel değişmesi dikkate alınarak dinamik yönden ele alınmıştır. Yani, değişme sürecinin aileye yansıyan yönleri üzerinde durulmuştur. Örneğin aile ile ilgili yeni yapılanmalar tamamen değişim sonucu ortaya çıkmıştır. Çevre sorunları da aynı biçimde...

    Yazıların bir başka yönü de kırsal kesim kadınına yöneliktir. Kadın antropolojisini ilgilendiren bu konulardan seçtiğimiz birkaç tanesine yer verdik. Bunların çoğu da yeterince ele alınmamış özgün konulardır.

    Kuşkusuz Türk ailesi, sadece bu konulardan oluşmamaktadır. İlerideki çalışmalarımızda konuların başka yönlerine de değinmek istiyoruz.

Prof. Dr. Mahmut Tezcan
Ankara, Eylül 2000