Türk Ailesi Antropolojisi

Mahmut Tezcan                                                Büyütmek için üzerine tıklayın Büyütmek için üzerine tıklayınProf. Dr. Mahmut Tezcan, 1940 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bigiler Fakültesi'nde 1963 yılında lisans yapmış ve 1967'de Ankara Üniversitesi Eğitim Fakûltesi'ne sosyoloji asistanı olmuştur. 1971 yılında aynı fakültede ikinci lisansını tamamlamıştır. Daha sonra, eğitim sosyolojisi dalında yüksek lisans ve doktora (1973) derecelerini almıştır. 1980 yılında doçentliğe ve 1988 yılında ise profesörlüğe yükseltilmiştir. Tezcan, ABD Kaliforniya devlet üniversitesi (UÇLA), İngiltere'de Londra Eğitim Enstitüsü ve Avustralya Sydney Üniversitesi'nde alanı ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Enstitü, Bölüm ve Anabilim Dalı başkanlıkları gibi pek çok yönetimsel görevler de üstlenmiştir. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir ve İlköğretim Bölümü ile Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı başkanıdır.


Tezcan'ın eserleri:

 • Türk Sosyoloji Bibliyografyası-1928-1968 (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay., 1969)
 • Türklerle ilgili Stereotipler ve Türfe Değerleri Üzerine Bir Deneme (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., 1974)
 • Kuşaklar Çatışması (1981)
 • Kan Davaları-Sosyal Antropolojik Yaklaşım (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., 1981)
 • Yurt Dışından Dönen Gençlerin Uyum Sorunları (Engin Yayınevi, 1987)
 • Sosyal Değişme Sürecinde Cankın Yaran Sohbetleri (Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989)
 • Gençlik Sosyolojisi Yazılan (Gûndoğan Yayınlan, 1991)
 • Eğitim Sosyolojisinde Çağdaş Kuramlar ve Türkiye (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay., 1993)
 • Bos Zamanların Değerlendirilmesi Sosyolojisi (1994)
 • Toplumsal Değişme (1995)
 • Sosyolojiye Giriş (1995)
 • Kültürel Antropoloji (Kültür Bakanlığı, 1997)
 • Türk Kişiliği ve Kültür-Kişilik ilişkileri (Kültür Bakanlığı, 1997)
 • Türk Kültüründe Başlık Parası Geleneği-Kültürel Antropolojik Yaklaşım (Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998)
 • Toplumsal Değişme ve Eğitim (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay., 1998)
 • Eğitim Sosyolojisi (1999, 12. Baskı)
 • Sosyal Bilimlere Giriş (1999)
 • Atatürk ve Eğitim Bilimleri (Anı Yayınlan, 1999)
 • Dış Göç ve Eğitim (Anı Yayınları, 2000)  Mahmut Tezcan
  Türk Ailesi Antropolojisi
  ISBN 975-533-296-X
  © İmge Kitabevi Yayınları, 2000
  Tüm Hakları Saklıdır.

  1. Baskı: Ekim 2000

  Sorumlu yazı İşleri Müdürü
  Mehmet Gölü

  Kapak Tasarım
  Nurafer Kars

  Baskı ve Cilt
  Pelin Ofset (312) 418 70 93/94

  İmge Kitabevi
  yayıncılık Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Konur Sok. No:3 Kızılay 06650 Ankara
  Tel:(312) 419 46 10 - 419 46 11
  Faks:(312) 425 29 87
  İnternet: www.imge.com.tr
  E-posta: imge@imge.com.tr


  İnternet Ortamına Taşıyan:

  1001 Kitap - www.1001Kitap.com