Kapak

İçindekiler

Önsöz (1. Basım)

Önsöz (2. Basım)

I. BÖLÜM: DİN İLE BİLİMİN BAĞDAŞMAZLIĞI
 - Dinsel Bağnazlık İle Bilim
 - Dinsel Bağnazlıkta Tehlikeli Olan Nedir?
 - Pozitivist Yaklaşım Gerçekçi miydi?
II. BÖLÜM: EVRİM DÜŞÜNCESİ
 - Evrim Düşüncesinin Kökeni
 - Evrim Düşüncesinin Öncüleri
 - Lamarck Kuramının yetersizliği
 - Darwin Kimdir, Bilimsel Devrimi Nasıl Algılandı?
III. BÖLÜM: DARWİNCİLİKTE YETERSİZLİKLER
 - "Yaşam Savaşımı" Üzerine Yorumlar
 - "Darwincilik"ten Ne Anlıyoruz?
 - Kalıtım Bilimi
 - Doğal Seleksiyonun Bilimsel Konumu
 - Evrim Rastlantı Varyasyonlarla Açıklanabilir mi?
IV. BÖLÜM: EVRİM KURAMININ BİLİMSEL KONUMU
 - Evrim Kuramına Tepkilerin Kaynağı
 - Fosillerden Ne Öğreniyoruz?
V. BÖLÜM: YAŞAMIN KÖKENİ
 - Nesnelerin Kökeni
 - Canlı Cansız Ayırımı
 - Gizemli Kavramların Sonu mu?
VI. BÖLÜM: İNSANIN BİYOLOJİK EVRİMİ
 - Teolojinin Duyarlılığı
 - Maymunla İnsanın Yakınlık Derecesi
 - Homo Habilis, Homo Eractus... Sonrası?
 - Evrim Sürekli Bir İlerleme midir?
VII. BÖLÜM: İNSANIN KÜLTÜREL EVRİMİ
 - İnsanın Doğadaki Konumu
 - İnsanla Hayvan Arasında Psikolojik Benzerlik
 - Kültürel Yaşamın Temeli
 - Düşünce Fizyolojiye İndirgenebilir mi?
VIII. BÖLÜM: TANRISAL DİZAYN
 - Tanrısal Varlığın Kanıtı: Doğal Düzenlilik
 - Doğal Seleksiyon Düzeni
 - Voltaire'in İsyanı
IX. BÖLÜM: YARATILIŞÇI SAVLAR VE TAKTİKLER
 - Yaratılış Tezinin "Bilimsel" Kanıtları
 - Çarpıtma Taktikleri
 - Mutasyon ve İşlevi
 - Doğal Seleksiyon Gelişmeye Elvermez mi?
 - Evrim Düşüncesi Bir Din midir?
X. BÖLÜM: İDEOLOJİ BUYRUĞUNDA BİLİM
 - Marxizm Açısından Kalıtım Bilimi
 - İdeolojinin Buyruğuna Giren Bilim
XI. BÖLÜM: BİLİM VE İDEOLOJİ
 - Bilim İle İdeoloji Bağdaşır mı?
 - Bilimin İdeolojik Olduğu Savı
 - Bilim Felsefesinden Beklediğimiz
XII. BÖLÜM: BİLİM İLE DİN
 - Bilim İle Dinin Çatışma Alanı
 - Teolojinin Bilimsellik Savı
 - Uzlaşma Olanağı Var mı?
EK METİNLER
 1. Charles Darwin: Kişiliği ve Bilimde Devrimsel Atılımı
(Cemal Yıldırım)

 2. Darwincilik: Tepkiler ve Eleştiriler
(Cemal Yıldırım)

ÇEVİRİ METİNLER
 3. Darwincilik Yıkıldı mı?
(Julian Huxley)

 4. 19. Yüzyıl Düşünce Dünyasında Darwin
(Bertrand Russell)

 5. Darwin'e Övgü
(Stephen Jay Gould)

 6. Düşünce Tarihinde Darwin'in Yeri
(Benjamin Farrington)

 7. Bilim Adamı Darwin: Bir Değerlendirme
(Jonathan Howard)


Bibliyografya


BİBLİYOGRAFYA


    Butterfield, H., The Origins of Modern Science, The Macmillan Company, New York, 1961.

    Dampier, W.C., A History of Science, Cambridge University Press, London, 1966.

    Darlington, C.D., Darwin's Place in History, The Macmillan Company, New York, 1961.

    Darwin, C., The Origin of Species (6. Basım), London, 1875.

    Dobzhansky, Th., The Biological Basis of Human Freedom, Columbia University Press, New York, 1960.

    Dowdeswell, W.H., The Mechanism of Evolution, Harper Torchbooks, New York, 1960.

    Dunn, L.C. and Dobzhansky, Th., Heredity, Race and Society, A Mentor Book, NevvYork, 1960.

    Farrington, B., What Darwin Really Said, Schoken Books, New York, 1982.

    Futuyma, D.J., Science on Trial: The Case for Evolution, Pantheon Books, New York, 1983.

    Greene, J.C., Darwin and the Modern World View, A Mentor Book, New York, 1963.

    Gould, S.J., Ever Since Darwin, W.W. Norton and Co., London, 1977.

    Hamrum, C.L. (Ed.), Darwin's Legacy, Harper and Row, San Francisco, 1983.

    Howard, J., Darwin, Hill and Wang, New York, 1982.

    Huxley, J., Evolution: The Modern Synthesis, George Ailen and Unwin Ltd., London, 1945.

    Huxley, J., Heredity: East and West, Henry Schuman, New York, 1949.

    Huxley, J., Evolution in Action, A Mentor Book, New York, 1953.

    Kitcher, P., Abusing Science: The Case Against Creationism, The MIT Press, London, 1983.

    McKenzie, A.E.E. The Major Acievements of Science, Cambridge University Press, London, 1960.

    Reichenbach, H., Bilimsel Felsefenin Doğuşu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981.

    Russell, B., Religion and Science, Oxford University Press, London, 1956.

    Simpson, G.G., The Meaning of Evolution, Yale University Press, New Haven, 1960.

    Sinnott, E.W., Cell and Psyche: The Biology of Purpose, Harper Torchbooks, New York, 1950.

    Sullivan, J.W.N., Limitations of Science, Pelican Books, London, 1938.

    Walker, Kenneth, Meaning and Purpose, Pelican Books, 1950.

    Yıldırım, C., Bilim Felsefesi, (5. Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1979.

    Yıldırım, C., Bilim Tarihi, (4. Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983.

    Yıldırım, C., Matematiksel Düşünme (2. Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.

    Yıldırım, C., Bilimin Öncüleri (6. Basım), TÜBİTAK, Ankara, 1996.

    Yıldırım, C., Mantık: Doğru Düşünme Yöntemi (2. Basım), Verso Yayınları, Ankara, 1987.

    Yıldırım, C., The Pattern of Reasoning in Scientific Discovery, M.E.T.U., Ankara, 1968, (genişletilmiş 2. basım: The Patterns of Scientific Discovery, M.E.T.U., 1981.)

    Yıldırım, C., Science: Its Meaning and Method, M.E.T.U., Ankara, 1971.

    Yıldırım, C., Logic: The Study of Deductive Reasoning (Revised and Enlarged 2. Edition), M.E.T.U., Ankara, 1973.

    Yıldırım, C., Bilimsel Düşünme Yöntemi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1997.


w w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m