Kitap Dostlarına, Bilginin Işığına, 1001 Kitap'tan Kucak Dolusu Merhaba!
    "Temel ilke, Türk Ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve müreffeh olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlar önünde uşaklıktan öte bir gözle görülmeye layık olamaz.. Oysa Türk Ulusunun onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktır."

Mustafa Kemal ATATÜRK
Söylev (Nutuk)Metin Aydoğan;
Türkiye Üzerine Notlar 1923-2005

    Türk halkı, 60 yıldır bütün iç ve dış saldırılara karşı bugüne dek direndi, direnmeye devam ediyor. Ancak özellikle son 30 yılda uygulanan dış kaynaklı politikalarla, bağımsızlıktan yana olan ulus güçleri, hem siyasi hem de ekonomik yönden ezildiler. Beslenip büyütülen işbirlikçilik, çeteleşen siyaset ve hepsinden önemlisi sınırsız haksızlık ve talan ile artık Cumhuriyetin varlığı tartışılıyor. Halk yoksul ve yoksulluğu giderek artıyor. Halk deyimiyle, "at iziyle it izi" birbirine karışmış. Türkiye iyi yönetilemiyor. Ülkede bir iktidar boşluğu yaşanıyor.
    Türk halkının emperyalizme karşı direnci, eğer örgütlenmezse, ulusal varlık kendisini uzun süre kendiliğinden koruyamaz. Zira ülkemizin bütünlüğüne yönelik tehditler, artık uygulanmaya başlandı. Dış kaynaklı yapay ayrılık ve düşmanlık yaratma girişimleri, halkımızın tarihten gelen birlik ve dayanışma geleneklerine kalıcı zararlar veriyor. Buna karşın, halka öncülük edecek ulus güçleri, örgütsüz ve güçsüz durumdalar. Aydınlar, işçiler, ulusçu işadamları, köylüler, esnaf ve sanatkârlar, gençler, öğretmenler ve memurlar ağır ekonomik sıkıntılarla, umutsuz bir dağınıklık içindeler.
    Türkiye'nin bugün getirildiği yer "iyi değildir". Bu doğrudur. Ancak, tüm olumsuzluklara karşın yaşanan sorunların üstesinden gelecek, tarihsel birikime ve güce sahibiz. Öncelikle, emperyalizme karşı ilk ulusal kurtuluş savaşını kazanan Kemalist harekete sahip olmak, başlı başına bir güç kaynağıdır. Bu hareket, ülkenin ve halkın en zayıf anında, dünyanın en güçlü devletlerine karşı başarılı olmuş bir halk direnişini temsil eder. Bugün önemli olan, onun ilkelerini günün koşullarına uygun olarak yaşama geçirmektir.
    (...)
    Bugün, aydınların temel ve acil görevi, tüm ulus güçlerinin birliğini sağlamaktır. Bu görev, günümüzde aydın olmanın da temel koşuludur. Ulusal birlik temelindeki tam bağımsızlık mücadelesinde, emperyalizme ve yerli uzantılarına karşı tavır almayanlar, kendilerine ne ad verirlerse versinler aydın ya da demokrat olamazlar. Türkiye'nin, yeni bir "Kurtuluş Savaşı" na gereksinimi var. Bunun için bize gerekli olan ideolojik birikim ve mücadele geleneğine sahibiz. Kemalizmin; ülkeyi ve halkı tanıma, ona güvenme, dünya siyasetini ve bölgesel sorunları kavrama, bağımsız ideoloji, erişilen tarih bilinci, bilinçli anti-emperyalist tavır, özgüven ve tam bağımsızlıkta kararlılık, ulusal birliği sağlama becerisi, askeri ve siyasi örgütlenme yeteneği ile oluşan mücadele anlayışı, güncelliğini belki de daha etkin olarak koruyor.
    Mustafa Kemal'in yaptığı yapılmalı, Türk halkı kendi kaynaklarına dayanarak emperyalizme karşı örgütlenmelidir. Herkes, ulusal haklar için, yani kendi geleceği için, konumuna ve gücüne uygun düşen bir çaba içine girmelidir. Herkesin ülkesine karşı yapabileceği bir şey vardır. Haklarına ve geleceklerine sahip çıkıp mücadele etmeyenler, özgür olamazlar. Bu gerçek kavranmak, gereği yapılmalıdır. Ulusal bağımsızlığın korunarak halkın gönencinin sağlanması, örgütlü olmaktan ve mücadele etmekten geçer. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleri hiç unutulmamalıdır: "Bir milletin yüzü gülüyorsa o millet mutludur. Bir ülkede yüzü gülmeyen insanlar çoğunlukta ise, o ülkenin yöneticilerini değiştirmek gerekli olmuş demektir."


    Yıl, 1933; mevsim, kış. Yer, Ankara tiren istasyonu. Akşam üstü. Gazi, yurt gezisine çıkacak, gar dolup taşıyor onu uğurlamaya gelenlerle. Gazi tirene bineceği sırada bir köylü kalabalığı yararak koşa koşa onun yanına ulaşmayı başarıyor, ayaklarına kapanıyor. Yaverleri, ilgililer köylüyü tutup götürmek istiyorlar.
    "-Bırakın!..."
    Kendisi eğilip kaldırıyor köylüyü.
    "-Nasılsın yurttaşım?"
    "-İyiyim Paşam, iyiyim."
    "-Senin iyiliğine memnun oldum. Benden ne istiyorsun?"
    "-Hayır Paşam, bir şey istemiyorum."
    "-Niçin geldin öyleyse?"
    "-Seni gördüm, kendimi tutamadım, ayaklarına kapanmak istedim."
    "-Yok, sen benden bir şey istiyorsun, söyle bana yapacağım."
    "-Sağlığından başka bir isteğim yok Paşam."
    "-Ben biliyorum senin istediğini, sen benimle kucaklaşmak istiyorsun."
    Köylü yoksul, üstü başı dökülüyor, üstelik giysileri kirli.
    Gazi, sarılıyor köylüye, kucaklıyor onu, bağrına basıyor, yanaklarından öpüyor.
    O sırada orada kalabalık arasında bulunan Feridun Cemal Erkin diyecektir ki: "Etrafıma baktım, herkes mendili çıkarmış ağlıyordu."
    (...)

    O, Cumhuriyet'in 3.yıldönümünde tribünlerden inip, çevresindeki asker çemberini kaldırtıp, yaverini de uzaklaştırıp halkla birlikte, ellerini iki vatandaşının omuzlarına dayamış yürürken duyduğu mutluluğu tatmak isteyecekti hep. Halk nasıl da kendiliğinden onu incitmemek için arada bir boşluk bırakmıştı o gün. Epeyi yürümüşlerdi öylece.
    "-Artık otomobile binseniz..." demişti birileri.
    Onlara dönüp demişti ki:
    "-Sen belki ömründe sevmişsindir. Fakat hiç sevildin mi? Bundaki zevk hiçbir şeyde yok. Hele âşıkın Türk milleti olursa!..."
    Ve eklemişti:
    "-Beni bu zevkten biraz daha ayırmayın..."
    (...)

    Aradan yıl geçecek... Cumhuriyet'in 12. yıldönümü için dövizler hazırlanmış: "Atatürk bizim en büyüğümüzdür", "Atatürk bu milletin en yükseğidir", "Türk milleti asırlardan beri bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı"... böyle sürüp gidiyor. Atatürk, bunları tek tek gözden geçirmekte ama, hiçbirini beğenmeyerek hepsinin üstünü çizmekte... Kalemi eline alarak asılacak dövizi kendi yazacak:
    "Atatürk bizden biridir."


    "Bir ulusun ekonomisi yabancıların eline bırakılamaz. Durumu düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan öğüt almak, bütün işleri Avrupalılar'ın emellerine göre yürütmek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi düşünceler belirdi. Oysa hangi bağımsızlık vardır ki, yabancıların öğütleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir."

Mustafa Kemal ATATÜRK
Söylev (Nutuk)GÜNCEL BİLİM MATEMATİK TARİH TÜRKÇE TÜRK EDEBİYATI ÇOCUK KİTAPLARI
Türkiye Üzerine Notlar 1923-2005
Metin Aydoğan;
Türkiye Üzerine Notlar 1923-2005
Dünden Bugüne İnsan
Metin Özbek; Dünden Bugüne İnsan
Matematiğin Aydınlık Dünyası
Sinan Sertöz; Matematiğin Aydınlık Dünyası
Şanlı Bahriye, Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihçesi 1773-1973
Nejat Gülen; Şanlı Bahriye
Öğretenlere ve Öğrenenlere Türkçe Dilbilgisi
Feyza Hepçilingirler, Öğretenlere ve Öğrenenlere Türkçe Dilbilgisi
Gökyüzü Mavi Kaldı
Yaşar Kemal ve Sabahattin Eyuboğlu; Gökyüzü Mavi Kaldı
Cim Düğme ve Lokomotifçi Lukas
Michael Ende; Cim Düğme ve Lokomotifçi Lukas
Ak Babalar Örgütü (Türkiye'de Mafia)
Dr. Adil Serdar Saçan; Ak Babalar Örgütü (Türkiye'de Mafia)
Tanrıların Vatanı Anadolu
C. W. Ceram; Tanrıların Vatanı Anadolu
'fakat nihayet', dedi Gazi; Ben de bir insanım kutsi bir kuvvetim yoktur ki!
Çetin Yetkin;
Ben de Bir İnsanım
Türkçenin Gücü
Doğan Aksan;
Türkçenin Gücü
Turgut Reis
Halikarnas Balıkçısı; Turgut Reis
Kuş Ayak (Boyalı Ses ve Açıl Susam Açıl)
Fazıl Hüsnü Dağlarca; Kuş Ayak
'Şeriatçı Terör'ün ve Batının Kıskacındaki Ülke Türkiye
Necip Hablemitoğlu;
"Şeriatçı Terör"ün ve Batının Kıskacındaki Ülke Türkiye
Evrim Kuramı ve Bağnazlık
Cemal Yıldırım; Evrim Kuramı ve Bağnazlık
Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Sömürgecilik Tarihi 13.yüzyıl-20.yüzyıl
Marc Ferro; Sömürgecilik Tarihi 13.yy-20.yy
Hababam Sınıfı
Rıfat Ilgaz; Hababam Sınıfı
Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri - Atatürk Dönemi Ders Kitabı
Muallim Abdülbaki; Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri
Ekonomik Bunalımdan Ulusal Bunalıma
Metin Aydoğan; Ekonomik Bunalımdan Ulusal Bunalıma
Türk Ailesi Antropolojisi
Mahmut Tezcan; Türk Ailesi Antropolojisi
Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarına Karşı Yürütülen Ulus Olarak Temizleme İşlemi 1821-1922
Justin McCarthy; Ölüm ve Sürgün
Memleketin Birinde
Aziz Nesin; Memleketin Birinde
Portakalı Soydum Başucuma Koydum - Tekerlemeler -
Mehmet Kadri Sümer; Portakalı Soydum Başucuma Koydum
Siyasal Sistemler, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma
Ahmet Taner Kışlalı; Siyasal Sistemler, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma
Hayatın Kökleri
Mahlon B. Hoagland; Hayatın Kökleri
Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu
Kinross; Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu
Borçlu Olduklarımız
Aziz Nesin; Borçlu Olduklarımız
Küçük Prens
Saint Exupery; Küçük Prens
Modern Alman Oryantalizmi
Tamer ve Andrea Bacınoğlu; Modern Alman Oryantalizmi
Bilim İş Başında
John Lenihan; Bilim İş Başında
Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü
Oral Sander; Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü
Çarli'nin Çikolata Fabrikası
Roald Dahl; Çarli'nin Çikolata Fabrikası
İrtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi
Vural Savaş; İrtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi
Işın Çağı İnsanları
Gülten Dayıoğlu; Işın Çağı İnsanları
Pal Sokağı Çocukları
Ferenc Molnar; Pal Sokağı Çocukları
İki Yıl Okul Tatili
Jules Verne; İki Yıl Okul Tatili
Başsız At
Paul Berna; Başsız At

Cemal Yıldırım;
Evrim Kuramı ve Bağnazlık

    İnsanlık tarihinde Kopernik, Galileo ve Darwin gibi öncülerin önemini biliyoruz. Bu tür kişiler gelecekte de çıkacaktır, elbet. Onları çalışmalarında engellemek, tuttukları ışığı söndürmek, yaşam ortamımızı çoraklaştırmakla kalmaz, bizi yeni bîr karanlık çağa sokar; tıpkı, parlak Antik Çağ'ı bildiğimiz Karanlık Çağ'ın boğması gibi.
    Yeni gerçeklerin ortaya çıkması pek çok kimsenin, özellikle iktidar sahiplerinin rahatını kaçırır, dahası tepkisine yol açar. Öyle de olsa, sürüp gelen bağnazlığın militan fanatizmi karşısında en büyük umut dayanağımız bilgelikle birleşen bilgidir.
    Bilgi edinmede, bilimsel yöntem dışında izlenecek başka bir yol yoktur; bilimin erişemediği bir şeyi bildiğimiz savı bir safsata olmaktan ileri geçmez.

Bertrand Russell

* 1001 Kitap içinde arama yapmak için alttaki kutucukda site:1001kitap.com yazısından sonra
bir boşluk bırakarak aradığınız sözcüğü yazmanız ve Google resmine basmanız yeterlidir.
mektup adresi
1001 Kitap - Bilgi'nin Kitaplığı